Gå til:
 
Hjem
Totalt
Totalsum ordre
0,-
Her er du:
Betingelser Røde Kors Førstehjelp AS
 
Generelt 
Disse salgs betingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Røde Kors Førstehjelp til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på Røde Kors Førstehjelp er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.
Er du under 18 år kan du bare handle ved å betale ved forskuddsbetaling. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.
 
Definisjon av parter
Selger er: RØDE KORS FØRSTEHJELP AS , Sandbrekkeveien 95, 5225 Nesttun,
post@rodekorsforstehjelp.no, telefon: 05003, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
 
Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, Handleprosessen består av følgende punkter:
 
Orientering
- Valg av produkter
- Handlekurven
- Valg av forsendelses- og betalingsmåte
- Eventuell registrering
- Kontroll av bestillingen
- Bekreftelse av bestillingen
- Mottak av ordrebekreftelse
- Bestillings- og avtaleprosess
 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, kredittkort og faktura ved avtale
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
 
 
 
 



Klarna Faktura
Kjøp nå - betal etter levering
 
Når du betaler via Klarna faktura handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi kortinformasjon og du betaler alltid etter at du har mottatt varene dine.
 
• Få alltid varen hjem før du betaler
 • Alltid 14 dagers betalingsfrist
 • Du behøver aldri å oppgi kortinformasjon
 • 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven*
 • Du kan laste ned fakturaen din på klarna.no
 • Mulighet for delbetalinger
 
Et fakturagebyr på 59 kr tilkommer per kjøp. Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 62,00 kr og en forsinkelsesrente på 8.50 %. Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din epost.

Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Klarna håndterer personopplysninger for å utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring. Ditt personnummer er også ditt kundenummer hos Klarna.

* Gjelder ikke for varer og tjenester som f.eks. flyreiser, eventement og spesialanpassede varer.

Klarna AB, organisasjonsnummer SE556737-0431
 

Klarna Delbetaling

Delbetale fra 95 kr per måned!

 
Dette er betalingsmåten for deg som selv vil bestemme hvor mye du ønsker å betale hver måned. Bortsett fra at du alltid får hjem varene dine før du betaler, får du også mulighet til å samle alle dine delbetalingskjøp på en og samme konto. Det betyr kun en faktura uansett antall kjøp med Klarna konto i de butikker vi samarbeider med.
 • Få alltid hjem varen før du betaler
 • Betal fra 95 kr i mnd. eller 1/24 av totalbeløpet
 • Du behøver aldri å oppgi kortinformasjon
 • Alle kjøpene dine samles på en konto og dermed på en og samme faktura
 • Kjøp nå - betal i slutten av neste måned
 • Ett fakturagebyr på 45 kr uansett antall kjøp
 • Du kan når som helst betale hele beløpet
 
Ved for eksempel et kjøp på 10000 kr med Klarna konto basisvilkår tilkommer det ingen etableringsgebyr. Årsrenten er på 22 % hvilket motsvarer en effektiv rente på 36,12 %. Prisen på kredittkjøpet er 11771 kr og du kommer ha 12 delbetalinger på 981 kr stk. Eksempelet forutsetter at delbetalingen pågår over 12 måneder.
 
Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din epost. Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Klarna håndterer personopplysninger for å utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring. Ditt personnummer er også ditt kundenummer hos Klarna.


Allmenne vilkår finner du her
 Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her

 

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web. Support og retur

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på e-post til den e-postadressen som kunden har registrert på sin kundekonto. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen. (F.eks.Spesiell beskyttelse eller retur direkte til produsent Support og retur)

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelbeføyelser:

- Holde kjøpesummen tilbake
- Under visse forutsetninger å velge mellom retting eller omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)
- Kreve erstatning 
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Røde Kors Førstehjelp) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, 30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Røde Kors Førstehjelp, betaler ikke Røde Kors Førstehjelp disse utgiftene.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.
Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak
datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.)faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster."

Informasjon om angrerett.
Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.
Vi anbefaler å vise god omsorg for varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.
Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:
Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 11)
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer (kunder med organisasjonsnummer) eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

(jf. Angrerettloven § 12, punkt a)
Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt inkludert frakt, innen 14 dager fra varen er mottatt selger (jf. § 15, 5. ledd). 
 
 
 
Personopplysninger
Vi tilbyr e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på kontosidene. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden. Som kunde hos Røde Kors førstehjelp vil vi kunne oversende informasjon til ordinære kunder opp til 6 ganger i året. Dette gjelder informasjon både fra Røde Kors Førstehjelp og Norges Røde Kors.

Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt Røde Kors Førstehjelp kundeblad i posten når denne utgis.
Røde Kors Førstehjelp selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Røde Kors Førstehjelp AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Våre kunder er opptatt av at Røde Kors Førstehjelp håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer oppbevares ikke av Røde Kors Førstehjelp utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din.

 

Salgspant
Røde Kors Førstehjelp har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.
 
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 
Priser og levering 
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stor forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Røde Kors Førstehjelps side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Røde Kors Førstehjelp ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Dersom det av en eller annen grunn er oppgitt feil pris på varen(e) i nettbutikk, vil Røde Kors Førstehjelp AS kunne kreve varen i rettur for Røde kors Førstehjelps AS regning. Dersom kunden ønsker å beholde varen vil Røde Kors Førstehjelp kunne etterfakturere kunde for kostpris på varen(e).
Kundens plikter
 


Den som er registrert som kunde hos Røde Kors Førstehjelp, er ansvarlig for betaling av de ytelser Røde Kors Førstehjelp eller Røde Kors Førstehjelps samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Røde Kors Førstehjelps side.

 

Ekstraordinære forhold 
Røde Kors Førstehjelp er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Røde Kors Førstehjelp godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Røde Kors Førstehjelps kontroll, og som Røde Kors Førstehjelp ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Røde Kors Førstehjelp er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Røde Kors Førstehjelps side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Røde Kors Førstehjelp forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Røde Kors Førstehjelp forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Røde Kors Førstehjelp fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
 

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Bergen tingsrett som verneting.
Forbehold


Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright  
Alt innhold på disse nettsidene er Røde Kors Førstehjelp, datterselskap av Norges Røde Kors eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og
layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra  Røde Kors Førstehjelp AS.
 
Betingelser for bestilling av kurs
 
Bestilling
Kurs bør bestilles i god tid og ikke senere enn 14 dager før ønsket kursdato. Dette for at kursoppdragene skal kunne gjennomføres på en tidseffektiv og kostnadseffektiv måte, herunder hensyn tatt reisetid/reisekostnader. Dersom kurs bestilles senere enn 14 dager før ønsket kursdato vil ikke kompensasjonsbetingelser fra Leverandør gjelde. Med Leverandør menes Røde Kors Førstehjelp AS.

Kansellering / Avbestilling
Bestilte kurs som avlyses med mer enn 7 dagers varsel belastes ikke Kunden. Leverandøren forpliktes å varsle om endringer med samme frist. Ved avbestillinger 7 dager eller senere vil Leverandøren kreve 100 % av gjeldende kursavgift. Alle avbestillinger skal gjøres skriftlig til Leverandør.
co2-brannslukkingsapparat-5-kg
Kr.
1624,-
 
Eks.mva:
1299,-
elite-akuttbag-emergencies
Kr.
1500,-
 
Eks.mva:
1200,-
elite-akuttbag-extreme
Kr.
3638,-
 
Eks.mva:
2910,-
elite-akuttsekk-mochila
Kr.
1800,-
 
Eks.mva:
1440,-
elite-akuttsekk-paramed
Kr.
4031,-
 
Eks.mva:
3225,-
forstehjelpskurs-3-timer
Kr.
6490,-
 
Eks.mva:
6490,-
hjertestarter-pad-350-fra-heartsine/--basic-pakke
Du sparer:
2500,-
Kr.
12487,-
(14988,-)
Eks.mva:
9990,-
hjertestarter-powerheart-g5-m/kompr-elektrode
Du sparer:
6513,-
Kr.
17487,-
(24000,-)
Eks.mva:
13990,-
knestotte-mueller-svart
Kr.
561,-
 
Eks.mva:
449,-
little-anne-treningsdukker/-4-pk
Kr.
8124,-
 
Eks.mva:
6499,-
resusci-anne-qcpr-aed--m/-shocklink
Kr.
25311,-
 
Eks.mva:
20249,-
handdesinfeksjon-antibac-85-gel-600ml
Du sparer:
145,-
Kr.
1592,-
(1738,-)
Eks.mva:
1274,-
rotaidswift
Kr.
2488,-
 
Eks.mva:
1990,-
forstehjelpskurs-elektro-5-timer
Kr.
8490,-
 
Eks.mva:
8490,-
baby-anne-4-pk
Kr.
4250,-
 
Eks.mva:
3400,-
baereveske-for-powerheart-g3-hjertestartere
Du sparer:
1298,-
Kr.
324,-
(1622,-)
Eks.mva:
260,-
industrivernkurs-12-timer
Kr.
19990,-
 
Eks.mva:
19990,-
medisinskap-med-innhold-zena-fra-snogg
Kr.
1650,-
 
Eks.mva:
1320,-
pharmafiks-gnagsarplaster
Kr.
61,-
 
Eks.mva:
49,-
Ehandelsløsning fra Digitroll AS