Gå til:
 
Hjem
Totalt
Totalsum ordre
0,-
Brannvern
 
Røde Kors førstehjelp leverer sikkerhetsprodukter som sikrer deg mot brann. Våre produkter holder svært høy kvalitet da dette er et område hvor kvaliteten på produktene ikke kan fravikes.
 
 

 
 
Litt informasjon rundt forskjellige  brannslukkingsapparat og hvor de skal brukes
 
Brannklasser 
 
A Brann i tre, papir og tekstiler, etc. 
B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc. 
C Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. 
 Brann i elektriske anlegg 
 
Kontroll: 
• Årlig kontroll skal utføres av kompetent person i henhold til krav fastsatt i NS 3910 Norsk 
standard for vedlikehold av håndslokkere 
• Sjekk håndslokkeren regelmessig 
• Sjekk trykkindikatoren, og at pekeren er i grønn sektor 
• Sjekk at instruksjon på håndslokkeren er leselig 
• Avlaste trykket og omlade etter bruk 
• Bruk kun komponenter og reservedeler i henhold til produsentens anbefalinger 
• Kontroller regelsmessig for skader og at den er driftsklar og tilgjengelig. Må returneres tilbake 
til service om plomben er brutt/mangler eller om håndslokkeren mangler trykk eller vekt 
• Denne håndslokkeren er en trykksatt beholder og må ikke punkteres, bulkes eller utsettes for 
utvendig skade 
• Prioriter slokking før testing 
 
 
 
Ehandelsløsning fra Digitroll AS