En hjertestarter du har kjøpt av oss er snart tom for batteri

Batteri- og elektrodepakken nærmer seg utløpsdato. Vi anbefaler at du skifter dette så snart som mulig.

Du mottar denne e-posten som en del av vårt automatiske varslingssystem, for å sikre at din hjertestarter til enhver tid er operativ.