Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Velkommen til Røde Kors Førstehjelp!

 

FDA godkjent utstyr

Hva er FDA godkjent utstyr?

FDA er en etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, og er ansvarlig for regulering og overvåkning av mat (for mennesker og dyr), legemidler, kosttilskudd, kosmetikk, medisinsk utstyr og blodprodukter i Amerikas forente stater.

FDA har spilt en vesentlig rolle for bedret mat- og legemiddelsikkerhet, og for å sikre at legemidler og annen behandling er tilstrekkelig vitenskapelig dokumenter, også utenfor USA. Den kanskje største triumfen var avvisningen av thalidomid på 1960-tallet. Dette medikamentet viste seg å gi alvorlige misdannelser når det ble brukt av gravide. I motsetning til de fleste europeiske land ble thalidomid aldri godkjent i USA.

Du finner mer informasjon på FDA sine hjemesider (engelsk)