Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Levering og retur

Røde Kors Førstehjelp vil levere varene som er bestilt så snart det lar seg gjøre ut fra lagerstatus. På varer som ikke er på lager eller bestillingsvarer vil varen bli sendt så snart varen kommer på lager.

Angrerett - Angrerettens utgangspunkt
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angrerett

Hvis du benytter deg av angreretten (14 dager) skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og varen/ordren skal returneres.
Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Dersom du benytter deg av angreretten skal dette meldes på e-post eller på telefon 56 12 37 00. Angrerettskjema skal fylles ut og legges med i returforsendelsen sammen med ordrebekreftelse og/eller faktura. Kontonummer for tilbakebetaling skal skrives på angrerettskjema (nederst på siste side) med deres referanses navn og kontonummer. Dersom det er benyttet kredittkort, vil summen tilbakeføres til kortet. Summen tilbakebetales når varen er mottatt og kotrollert av selger.

Andre opplysninger

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200.

Angrerett for bedrifter og/eller næringsvirksomhet

Næringsdrivende har ikke angrerett. Hovedregelen i norsk avtalerett er at næringsdrivende har avtalefrihet og bærer risikoen for avtaler de selv inngår. Prinsippet om avtalefrihet eller kontraktsfrihet er et ulovfestet prinsipp om at enhver som utgangspunkt har frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler med hvem man vil og sammen bestemme innholdet i en eventuell felles avtale.

Røde Kors Førstehjelp har mulighet til å ta retur av bestilte og mottatte varer. Røde Kors Førstehjelp kan da kreve 20 % i håndteringsgebyr av totale kjøpesum eks. mva.

Kursbestillinger - betingelser
For bestilling av førstehjelpskurs, herunder alle kursprodukter som Røde Kors førstehjelp fører, gjelder følgende bestillingsbetingelser og gjennomføringsprinsipper.

Bestilling
Kurs bør bestilles i god tid og ikke senere enn 14 dager før ønsket kursdato. Dette for at kursoppdragene skal kunne gjennomføres på en tidseffektiv og kostnadseffektiv måte, herunder hensyn tatt reisetid/reisekostnader. Dersom kurs bestilles senere enn 14 dager før ønsket kursdato vil ikke kompensasjonsbetingelser fra Røde Kors Førstehjelp gjelde. Man kan være opp til 15 deltakere pr. førstehjelpskurs og hjertestarterkurs. Flere enn 15 deltakere kan gjøre at vi må stille med ekstra instruktør/instruktører, og da vil kursprisen stige etter gjeldende satser. Dette skal avtales i bestillingsøyeblikket.

Kansellering / Avbestilling
Bestilte kurs som avlyses med mer enn 7 dagers varsel før kursdato, belastes ikke kunden. Røde Kors Førstehjelp forpliktes å varsle om endringer med samme frist. Ved avbestillinger 7 dager eller senere vil Røde Kors Førstehjelp kreve 100 % av gjeldende kursavgift. Alle avbestillinger skal gjøres skriftlig til av kunden til Røde Kors Førstehjelp. Ved avbestillinger/kansellering av kurs som skyldes Røde Kors Førstehjelp, kompenseres kunden opp til kursets kostnad i den form at kunde får tilbud om nytt kurs dersom ikke annen løsning er avtalt eller ved force majeure som også er behørig begrunnet ved en eller flere av følgende:

a) Akutt uventet sykdom

b) Dødsfall i nærmeste familien

c) Dødsfall av person som er omfattet av bestillingen.

Kurslokale
Kunden stiller med egnet kurslokale og har ansvar for å kalle inn deltagerne til hvert kurs dersom ikke annet er avtalt. Undervisningsrommet bør ha god gulvplass og skrivemuligheter for antall deltakere kunden har meldt på kurset, godt inneklima, god belysning og god plass til alle kursdeltakere med instruktør. Deltakerne skal kunne plasseres på stoler i en halvsirkel midt i rommet ved behov. Tilgang til videokanon og flippover/ tavle er ønskelig.

Gjennomføring av kurset
En undervisningstime varer i ca 45 min med ca 15 min pause. Røde Kors Førstehjelp utsteder kursdokumentasjon til samtlige av kursets deltakere på selve kurset eller på e-post etter endt kurs. Instruktøren vil kontakte dere noe i forkant av kurset for å avtale de siste detaljene.

Reisegodtgjørelse
Røde Kors Førstehjelp vil ved kursbestilling alltid tilstrebe å sende nærmeste tilgjengelige instruktør. Reiser for instruktører til/fra kunden sin lokasjon vil utløse reisekostnader som kilometer/bomavgifter/fergekostnader og parkering. Disse fakturerers etter Staten sine satser. I tillegg tilkommer en timespris på kr 250,- ved reisetid over 1 time.

Parkering
Vederlagsfri parkeringsplass til instruktør vil stilles til disposisjon fra Kundens side, da instruktørene som regel benytter bil som framkomstmiddel og bringer med seg en del kursutstyr for hvert kurs. I de tilfeller hvor instruktør må forskuttere for parkeringsplass, vil et likelydende beløp belastes Kunden og tilkomme på kursets faktura.

Faktura for kurset
Når kurset er gjennomført vil faktura bli sendt til oppgitt adresse. For å spare miljøet, sendes denne fakturaen i en e-post som standard. Dersom dere ønsker faktura sendt postalt, kommer det et tillegg på Kr 100,- i papirgebyr. Dere må oppgi ønske om papirfaktura ved bestilling.