Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Åpenhetsloven

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er det korte navnet på Lov og virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og trådte i kraft 1. juli 2022.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Åpenhetsloven_RødeKors.pdf