Sosialt ansvar

Alle som kjøper førstehjelpskurs av Røde Kors Førstehjelp, bidrar til Røde Kors sitt frivillige og humanitære arbeid i Norge. Flere kunder og bedrifter sier at bidraget til Røde Kors, er en viktig faktor når de skal velge leverandør av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs.

Bilde: Hordaland Røde Kors

Bilde: Hordaland Røde Kors

Overskuddet går tilbake til Røde Kors

Røde Kors Førstehjelp ble startet i 2008 for å bidra til å øke førstehjelpskunnskap og forbedre tilgangen til livreddende utstyr i Norge. Alt av overskudd fra virksomheten skal i tillegg tilbakeføres til den frivillige humanitære og operative innsatsen til Røde Kors. Til sammen er mer enn 40 millioner kroner blitt overført til lokale Røde Kors -avdelinger, takket alle som kjøper førstehjelpskurs og utstyr fra Røde Kors Førstehjelp! 

Når Røde Kors Førstehjelp holder førstehjelpskurs får Røde Kors-avdelingen i området kurset avholdes hele 20 % av omsetningen på førstehjelpskurset. Dette er en inntekt som så brukes til lokale aktiviteter.

- Kunder som bestiller førstehjelpskurs oppgir at kvalitet og gode priser er viktig. Fleksibilitet i forbindelse med tid og sted er også helt avgjørende, sier administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp, Fredrik A. Aasebø.

- Samtidig syntes mange kunder at det er en fin tilleggsdimensjon at hele 20 % av kursomsetningen går tilbake til lokalt Røde Kors. Bedrifter som velger oss som leverandør er med på å styrke lokal beredskap. 

De økonomiske tilbakeføringene fra Røde Kors Førstehjelp er derfor et viktig tilskudd for Røde Kors-avdelingen i ditt nabolag.

- Pengene vi overfører til lokalt Røde Kors blir blant annet brukt til mer og bedre utstyr og til utdanning av de frivillige, for å nevne noe, sier Aasebø.

Cornelius Aspaas2.jpg

Dette er en viktig inntekt for oss

Laksevåg Røde Kors er en av lokalforeningene som nyter godt av midler mottatt av Røde Kors Førstehjelp. 

- Når Røde Kors Førstehjelp holder kurs i vårt område, så avlaster det våre frivillige instruktører, som ofte ikke har anledning til å holde kurs på dagtid. Dessuten får vi jo en fin andel av kursomsetningen i vårt område, uten at det tar kapasitet fra våre frivillige, sier korpsleder Cornelius Aspaas i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps.  

- Midlene vi får fra Røde Kors Førstehjelp hjelper oss å holde i gang våre mannskapsbiler og redningsbåter, og annet nødvendig utstyr som vi bruker på lete- og redningsaksjoner. Dette er en viktig inntekt for oss!