Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Vårt Bærekraftsarbeid

Bærekraft og Miljø

Vår posisjon som en ledende aktør innen førstehjelp gir oss en unik mulighet til å påvirke og inspirere andre til å ta grønt ansvar innenfor vårt felt. Vi erkjenner vårt samfunnsansvar og forplikter oss til å handle med respekt for mennesker, miljø og samfunn.

Sammen med våre kunder og leverandører søker vi kontinuerlig etter innovative og bærekraftige løsninger. Vi erkjenner viktigheten av å redusere vår miljøpåvirkning og i vår innkjøpsavtale definerer vi konkrete krav som skal som skal være med på å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Dette inkluderer bl.a. energieffektivisering, avfallshåndtering, reduksjon av CO2 og engangsplast og null mikroplast.

I vår forsyningskjede stiller vi strenge krav til våre underleverandører om å etterleve universelle menneskerettigheter og skape anstendige arbeidsforhold. Dette er ikke bare et krav, men en forventning vi har til alle som er involvert i produksjonen og distribusjonen av våre produkter.

For å sikre maksimal åpenhet og ansvarlighet, rapporterer Røde Kors Førstehjelp i tråd med Åpenhetsloven og Etisk Handel. Vi er forpliktet til å være transparente om våre handlinger, resultater og mål innenfor bærekraft og sosialt ansvar. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å inspirere andre til å følge vårt eksempel og sammen bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Våre Bærekraftsmål

  • Røde Kors Førstehjelp skal gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig og etisk måte, med spesifikke, hensiktsmessige og målbare målsettinger for å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk
  • Vi vil påvirke beslutningstakere, Røde Kors- bevegelsen og samfunnet for øvrig i å handle på en måte som hindrer og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene.


Vi jobber ut ifra 5 av FN’s 17 Bærekraftsmål og skal innen utgangen av 2024 Miljøfyrtårnsertifisere vår Hovedkontor i Bergen, vårt distriktskontor i Oslo og vårt datterselskap.
Miljøfyrtårn er den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge og kan sidestilles med EMAS og ISD 14001. Røde Kors Førstehjelp rapporterer etter sertifiseringskriteriet «Felleskriterier, privat og statlig, og Handel». Les mer om Miljøfyrtårn her. Les mer om FN’s Bærekraftsmål her.

Klikk her for å se vår innrapportering for 2022.

RKF bærekraft elementer.png

Pant og Retur

Vi tilbyr bytte- og returordninger på flere av våre produkter, bl.a. hjertestartere, Diphoterine øyeskyll og brannslukkingsapparat. Vi tar imot gammelt/brukt utstyr og får resirkulert dette ihht gjeldende krav. På noen produkter får du i tillegg panterabatt ved bytte av gammelt utstyr og kjøp av nytt.
Lurer du på om noe ifht. bytte- og returordningen vår, ta kontakt med oss.

Kontaktinfo

Har du noen innspill eller spørsmål til vårt bærekraftarbeid, så ønsker vi å høre fra deg.

Kontaktinfo til vår Bærekraftsansvarlig:
Ina Karlsen, Mobil 45438040, E-post ina@rodekorsforstehjelp.no