Om Røde Kors Førstehjelp

Røde Kors Førstehjelp ble etablert av Norges Røde Kors i 2008, og er leverandør av førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og hjertestartere. Med våre rundt 4000 årlige førstehjelpskurs, ca. 50 000 kursdeltagere er vi den største norske leverandøren av godkjente førstehjelpskurs i Norge.

Røde Kors Førstehjelp er en landsdekkende leverandør av førstehjelpskurs og utstyr. Hovedkontoret ligger i Bergen, med avdelingskontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger/Sandnes. Vi har førstehjelpsinstruktører i alle norske fylker.

Hovedmålsettinger

  • Røde Kors Førstehjelp skal øke befolkningens kompetanse om førstehjelp.
  • Røde Kors Førstehjelp skal øke det økonomiske bidraget til Norges Røde Kors


Norges Røde Kors eier selskapet 100 % og en betydelig del av omsetningen til selskapet overføres hvert år til bruk i den humanitære virksomheten til Røde Kors, lokalt og nasjonalt.

20 % av kursomsetningen vår går uavkortet tilbake til lokalt Røde Kors som velger oss ser med på å styrke lokal beredskap og støtte de lokale hjelpekorpsene. Til sammen er mer enn 40 millioner kroner overført til lokale Røde Kors-avdelinger, takket alle som kjøper førstehjelpskurs og utstyr fra Røde Kors Førstehjelp!

Førstehjelpsutstyr - Kvalitet til en rimelig pris

I over 30 år har Røde Kors solgt førstehjelpsutstyr til bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner i hele Norge. Alt vårt førstehjelpsmateriale holder topp kvalitet og et gunstig prisnivå. Inneholdet i våre produkter er håndplukket førstehjelpsprodukter og –utstyr som også leveres til Norske sykehus og legekontorer.

Kurskompetanse og leveringsdyktighet

Våre dyktige førstehjelpsinstruktører er lokalt plassert, noe som sikrer våre kunder rask levering av kurs der hvor bedriften har tilhold. Vi er sannsynligvis den eneste norske aktøren som kan levere førstehjelpskurs med en bred nasjonal dekningsgrad. Våre instruktører har bakgrunn fra sykehus, ambulansetjenesten eller har annen tilsvarende helsefaglig bakgrunn. Alle instruktører er sertifiserte og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for førstehjelp.

Sosialt ansvar

Alle som kjøper førstehjelpskurs av Røde Kors Førstehjelp, bidrar til Røde Kors sitt frivillige og humanitære arbeid i Norge. Flere kunder og bedrifter sier at bidraget til Røde Kors, er en viktig faktor når de skal velge leverandør av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs.

Alt av overskudd fra virksomheten skal i tillegg tilbakeføres til den frivillige humanitære og operative innsatsen til Røde Kors. Til sammen er mer enn 40 millioner kroner blitt overført til lokale Røde Kors-avdelinger, takket alle som kjøper førstehjelpskurs og utstyr fra Røde Kors Førstehjelp!

Godkjennelser/setifiseringer

         

Røde Kors Førstehjelp AS er sertifisert og kvalifisert som godkjente leverandører til Bygg- og anleggsnæringen gjennom StartBANK, til Energi- og forsyningssektoren gjennom Sellihca og til Transportbransjen gjennom TransQ.