Profilhåndbok

Profilhåndboken inneholder alle retningslinjer for vår visuelle identitet. Den kan benyttes av interne samt av eksterne som utfører grafiske oppdrag på vegne av oss. All bruk av logo og produksjon av profilmateriell skal godkjennes av markedsavdelingen.

Profilhåndboken definerer og beskriver selskapets visuelle identitet, inkludert bruk av logo, farger, skrifttyper og grafiske elementer. Den gir klare retningslinjer for hvordan disse elementene skal brukes. Ved å sikre en enhetlig og gjenkjennelig profil, bidrar profilhåndboken til å styrke merkevaregjenkjennelse og profesjonalitet. Den hjelper også med å opprettholde tillit hos kundene og samarbeidspartnere, da den sørger for at all kommunikasjon er i samsvar med selskapets verdier og tone. Profilhåndboken fungerer som et nyttig verktøy for både interne og eksterne aktører, og sikrer at Røde Kors og Røde Kors Førstehjelp AS presenteres og kommuniseres på en enhetlig og effektiv måte.

Velkommen til vår profilhåndbok!