Sosialt ansvar

Bedrifter som benytter Røde Kors Førstehjelp som leverandør av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs, er med på å støtte oppunder det frivillige og humanitære arbeidet som Røde Kors gjør. 

 For flere større norske bedrifter er dette et tilleggsmoment som er av betydning for deres valg av leverandør. Ved kjøp av både produkter og kurs, vil dette bidra til at det blir generert viktige økonomiske midler som vil komme humanitært arbeid til gode. Både lokalt og internasjonalt.


Alt overskudd på kursomsetning går direkte tilbake til lokalt Røde Kors, i det området kurset blir avholdt.