Vårt Bærekraftsarbeid

Vår visjon og strategi / vårt mantra

  • Røde Kors Førstehjelp skal gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig og etisk måte, med spesifikke, hensiktsmessige og målbare målsettinger for å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk
  • Vi vil påvirke beslutningstakere, Røde Kors- bevegelsen og samfunnet for øvrig i å handle på en måte som hindrer og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene.

Vårt bærekraftsmål

  • Vi skal innen utgangen av 2024 miljøsertifisere vår Hovedkontor i Bergen, vårt distriktskontor i Oslo og vårt datterselskap.

Pant og retur:

Vi tilbyr pant- og bytteordninger på flere av våre produkter (bl.a. hjertestartere, øyeskyll og brannslukkingsapparat). Vi tar imot deres gamle utstyr og får resirkulert dette på en trygg måte, og på noen produkter får du i tillegg panterabatt ved bytte av gammelt utstyr og kjøp av nytt. Våre medarbeidere bistår deg med dette.

Kontaktinfo 

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt:

Ina Karlsen på telefon 45438040 eller e-post ina@rodekorsforstehjelp.no.

  •