Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

4 millioner kroner i støtte til Røde Kors i 2018

For 2018 blir det utbetalt ca. 4 millioner kroner fra Røde Kors Førstehjelp til lokalt Røde Kors. Disse pengene brukes av frivillige i ulike Røde Kors lokalforeninger til økt humanitær innsats i Norge. Dette er hele overskuddet av kursvirksomheten til selskapet.

- Det er gøy å avslutte jubileumsåret med å utbetale 4 millioner kroner i støtte til lokalt Røde Kors. Aldri før har selskapet avholdt så mange førstehjelpskurs og utplassert så mange hjertestartere som i 2018 forteller Fredrik Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp.

Røde Kors i Norge etablerte Røde Kors Førstehjelp AS i november 2018 for å være Røde Kors’ nasjonale leverandør av førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og tilhørende produkter og tjenester til næringslivet og offentlig sektor i Norge. Selskapet er en landsdekkende leverandør og er i dag en hovedleverandør av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter. Målene er å øke befolkningens kompetanse om førstehjelp og øke det økonomiske bidraget til Norges Røde Kors – spesielt til lokalt Røde Kors.

- Vi har omsatt for 64,6 millioner kroner i 2018 og befester med dette posisjonen vår som markedsleder innen førstehjelpskurs og salg av hjertestartere i Norge. Totalt har Røde Kors Førstehjelp omsatt for over 340 millioner kroner og utbetalt mer enn 23,5 millioner kroner i støtte til lokalt Røde Kors siden oppstarten i november 2008 forteller Aasebø.

Røde Kors Førstehjelp har i 2018 avholdt 2694 førstehjelpskurs og ca. 32 000 ansatte i norske bedrifter har fått førstehjelpsundervisningen sin fra oss. I tillegg til å tilbakeføre hele kursoverskuddet til Røde Kors distrikt og lokallag er selskapet også en betydelig bidragsyter til målet i hovedprogrammet til Røde Kors i Norge om å øke befolkningens førstehjelpskompetanse.

Trykk HER  for å lese om hvordan kurskundene våre opplever oss.

Vi har fått flere tilbakemeldinger på at liv er reddet som følge av kunnskapen selskapet har formidlet og hjertestarterne som er solgt og utplassert. Trykk her for å lese saken og se filmen om Ulf-Gøran Loland som ble reddet av sine kollegaer.

Ønsker økt samarbeid med lokalt Røde Kors

Landsstyret til Røde Kors i Norge anbefaler distrikter og lokale ledd i Røde Kors om å samarbeide med Røde Kors Førstehjelp om den kommersielle førstehjelpssatsingen. Lokalt Røde Kors får hele 20 % av omsetningen på førstehjelpskurs i sitt virkeområde. Røde Kors Førstehjelp anser dette til å være hele overskuddet av kursvirksomheten til selskapet. I tillegg honorerer selskapet lokalforeninger som selv står for salg og gjennomføring av førstehjelpskurs.

- Vi har gode erfaringer med å samarbeide med lokalt Røde Kors og vi har som mål er å øke dette samarbeidet fremover forteller Fredrik Aasebø.

I modellen under ser man hvordan kursomsetningen fordeles.