Om Røde Kors Førstehjelp

Røde Kors i Norge har etablert Røde Kors Førstehjelp AS for å øke sitt fokus på å bli en sentral og foretrukket leverandør av førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og tilhørende produkter og tjenester til næringslivet og offentlig sektor i Norge.

 

Røde Kors Førstehjelp er en landsdekkende leverandør og er i dag en hovedleverandør av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter. Med våre rundt 4000 årlige førstehjelpskurs, ca. 50 000 kursdeltagere er vi den største norske leverandøren av godkjente førstehjelpskurs i Norge. Vi har instruktører i alle norske fylker og avdelingskontorer i Bergen, Stavanger/ Sandnes, Trondheim og Oslo. Hovedkontoret ligger i Bergen. Selskapet er leveringsdyktig over hele landet.

Hovedmålsettinger
- Røde Kors Førstehjelp skal øke befolkningens kompetanse om førstehjelp.
- Røde Kors Førstehjelp skal øke det økonomiske bidraget til Norges Røde Kors

Norges Røde Kors eier selskapet 100 % og en betydelig del av omsetningen til selskapet overføres hvert år til bruk i den humanitære virksomheten til Røde Kors, lokalt og nasjonalt. Med Røde Kors Førstehjelp som leverandør er din bedrift sikret en dyktig og serviceinnstilt aktør som holder høy kvalitet i alle ledd.

Kurskompetanse og leveringsdyktighet
Vi har antageligvis det største nettverket av dyktige førstehjelpsinstruktører i Norge. Disse er lokalt plassert, noe som sikrer våre kunder rask levering av kurs der hvor bedriften har tilhold. Røde Kors Førstehjelp er sannsynligvis den eneste norske aktøren som kan levere førstehjelpskurs med en bred nasjonal dekningsgrad. Våre instruktører har bakgrunn fra sykehus, ambulansetjenesten eller har annen tilsvarende helsefaglig bakgrunn. Alle instruktører er sertifiserte og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for førstehjelp.

Førstehjelpsutstyr – kvalitet til rimelig pris
I over 30 år har Røde Kors solgt førstehjelpsutstyr til bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner i hele Norge. Alt vårt førstehjelpsmateriale holder topp kvalitet og et gunstig prisnivå. Inneholdet i våre produkter er håndplukket førstehjelpsprodukter og –utstyr som også leveres til Norske sykehus og legekontorer.

Godkjennelser/setifiseringer
Røde Kors Førstehjelp AS er sertifisert og kvalifisert som godkjente leverandører til Bygg- og anleggsnæringen gjennom StartBANK, til Energi- og forsyningssektoren gjennom Sellihca og til Transportbransjen gjennom TransQ.

         

Miljø
Røde Kors Førstehjelp AS er opptatt av at sine underleverandører/ produsenter har et fokus på miljø og at deres virksomhet har færrest mulig negative miljøpåvirkninger. Flere av våre underleverandør/ produsenter er ISO sertifisert innenfor de fleste standarder, og er siden år 2007 miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden.

Sosialt ansvar
Bedrifter som benytter Røde Kors Førstehjelp som leverandør av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs, er med på å støtte opp under det frivillige og humanitære arbeidet som Røde Kors gjør. For flere større norske bedrifter er dette et tilleggsmoment som er av betydning for Deres valg av leverandør.