Førstehjelpskurs for helsepersonell 3 timer

Førstehjelpskurs for helsepersonell 3 timer

Art.nr: FFHP3

Kurset varer 3 timer og tar for seg det helsepersonell forventes å beherske utover vanlig førstehjelp i en hjertestans/ førstehjelpssituasjon.

Det legges stor vekt på praktisk trening på dette kurset.

kr 8 490

Ditt kjøp av kurs gir støtte til lokalt Røde Kors.  Takk for din støtte!

Innholdet i kurset øker kunnskapen til deltakerne i bruken av en halvautomatisk hjertestarter, svelgtuber, bruk av o2, hjertebrett m.m.

Praktisk trening med hel og halvautomatisk hjertestarter og ulike typer hjertestartere. Kurset inneholder praktiske øvelser i ulike treningsscenarier med HLR-dukker og hjertestartere. Lær å gjenkjenne de viktige symptomene og iverksetting av “Kjeden som redder liv”.

Alt dette for å bryte barrierer og gjøre deltakerne trygge før en eventuell nødssituasjon.

Kurset passer for: Helsepersonell

Antall deltakere : 10

Pris: 7990,-

Tema på kurset:

 • Kursinnledning
 • Hjelpeplikten
 • Repetisjon sideleie
 • Hjertesykdommer
 • Sikker bruk av hjertestarter, en og to redder
 • Bruk av Pocket-maske, o2, hjertebrett og svelgtube
 • Praktisk scenario trening

Alle kursdeltakere vil motta en førstehjelpsbok til verdi av kr 249,- som er inkludert i prisen. Instruktøren vil utstede kurs dokumentasjon til deltakerne i etterkant av kurset. Samtlige deltagere vil også få muligheten til å motta et gratis månedlig førstehjelpstips på e-post, dersom de ønsker dette.

Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer.

-  Kurset innfrir Helsepersonellovens krav om forsvarlighet mtp førstehjelp.
-  Det er mulig med 1 time ekstra trening for kr 1000.-

Kjøring, bom og parkering tilkommer.

Kjøps- og leveringsbetingelser

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved bestilling av kurs vil det tilkomme kostnader for kjøring, bom og parkering.

Les mer:

Betaling og betingelser

Levering og retur

Førstehjelpskurs for helsepersonell


Innholdet i kurset øker kunnskapen til deltakerne i bruken av en halvautomatisk hjertestarter, svelgtuber, bruk av o2, hjertebrett m.m.

Praktisk trening med hel og halvautomatisk hjertestarter og ulike typer hjertestartere. Kurset inneholder praktiske øvelser i ulike treningsscenarier med HLR-dukker og hjertestartere. Lær å gjenkjenne de viktige symptomene og iverksetting av “Kjeden som redder liv”.

Alt dette for å bryte barrierer og gjøre deltakerne trygge før en eventuell nødssituasjon.

Kurset passer for: Helsepersonell

Antall deltakere : 10

Pris: 7990,-

Tema på kurset:

 • Kursinnledning
 • Hjelpeplikten
 • Repetisjon sideleie
 • Hjertesykdommer
 • Sikker bruk av hjertestarter, en og to redder
 • Bruk av Pocket-maske, o2, hjertebrett og svelgtube
 • Praktisk scenario trening

Alle kursdeltakere vil motta en førstehjelpsbok til verdi av kr 249,- som er inkludert i prisen. Instruktøren vil utstede kurs dokumentasjon til deltakerne i etterkant av kurset. Samtlige deltagere vil også få muligheten til å motta et gratis månedlig førstehjelpstips på e-post, dersom de ønsker dette.

Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer.

-  Kurset innfrir Helsepersonellovens krav om forsvarlighet mtp førstehjelp.
-  Det er mulig med 1 time ekstra trening for kr 1000.-

Kjøring, bom og parkering tilkommer.