Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

CPR Meter

CPR Meter

Art.nr: 801-00140

Kvalitets-HLR er viktig Trenet redningspersonell vet at rask og optimal behandling etter plutselig hjertestans er helt avgjørende for overlevelse. Kvalitets-HLR kombinert med tidlig defibrillering er vesentlig for å øke muligheten for overlevelse.1-3 Retningslinjene 4-5 peker på flere parametre som definerer kvalitets-HLR. Men, utfordringen for alt akuttmedisinsk helsepersonell er fortsatt: Hvordan kan HLR, som er i tråd med gjeldende retningslinje, leveres konsistent gjennom hele redningskjeden? Pasienter er forskjellige retningslinjene anbefaler at pasientenes brystkasse komprimeres minimum 5 cm. Det er vanskelig å vite når man har nådd 5 cm. I tillegg kan brystveggen være mer eller mindre stiv, slik at kraften som trengs for å komprimere brystkassen tilstrekkelig varierer mye fra pasient til pasient. Tomlinson et al (2007) viste at kraften som trengs for å nå minimum kompresjonsdybde faktisk varierer fra 10-55 kg. 6 Hvordan fungerer CPRmeter™? CPRmeter™ har to innebygde sensorer: Den ene måler akselerasjon og den andre måler kraft. En avansert mikroprosessor måler begge parametre kontinuelig under hver kompresjon, og spesielle algoritmer omdanner innsamlet data til meningsfull informajson. Akselerasjonsmeteret måler dybde og frekvens av brystveggenes bevegelse ved hver kompresjon og konverterer dette til distanse. Kraftsensoren måler kraften som brukes under HLR og brukes også til å registrere dersom brystkassen ikke lettes helt opp mellom hver kompresjon."Lening" mot brystkassen mellom kompresjoner vil dermed utløse en tilbakemelding på at dette skjer. Dette hjelper trent redningspersonell til å levere brystkompresjoner som er i tråd med retningslinjene, uavhengig av stivhetsgrad i brystkassen hos hver enkelt pasient. Robust konstruksjon og god innsynsvinkel, også under vanskelige forhold, gjør CPRmeter ideell til kaoset som ofte preger en akuttsituasjon. Klikk for å se en rekke videoer med instruksjoner om hvordan bruke og vedlikeholde CPR meter. Videoene kan sees hver for seg, eller sammenhengende ved å trykke "play all" knappen. Videoene er også tilgjengelig på flere språk som kan velges fra "drop down" boksen under videoskjermen. Visuell feedback på skjermen. Good depth, release and rate Compress deeper Release between compressions Compress slower Inactivity time Compression counter Kvalitetssikring Overlevelsesgrad etter plutselig hjertestans har vært nærmest uendret i 25 år. Nyere studier viser imidlertid at det er mulig å forbedre utfallet betydelig hos pasienter når organisasjoner gjennomfører systematiske kvalitetssikrings-og kvalitetsforbedringstiltak.7-8 CPRmeter™ registrerer og dokumenterer HLR-ytelse ved bruk av Laerdal siste generasjon Q-CPR-teknologi. Muligheten for objektiv debrifering av hendelser er helt avgjørende for å fasilitere bedring av team-prestasjoner og etablering av beste praksis for å forbedre utfallet hos pasientene.7-8 Q-CPR Quick Review Med CPRmeter™ kan trent personell umiddelbart evaluere egen hlr-håndtering. Det er motiverende og lærerikt å forsikre seg om at pasienten fikk optimal HLR evt diskutere aktuelle forbedringsområder under debriefingen.   Q-CPR Review Et valgfritt Micro SD-kort kan innhente omfattende HLR-statestikk for dybdeevaluering og debriefing. En rask nedlasting til Q-CPR Review-programvaren lar brukeren: - Lage en grafisk visning av et HLR-case for debriefing - Lage og skrive ut et individuelt HLR rapportkort - Samle HLR-statestikk fra flere caser. Programvaren Q-CPR Review legger grunnlaget for et vellykket kvalitetsforbedringsprogram for HLR. CPRmeter™ forbedrer vedlikehold av HLR-ferdigheter 9,10,11 Opplæring i HLR og AHLR forutsetter at teknikkene som anvendes demonstreres i tråd med retningslinjene. 12 Studier viser imidlertidat HLR-ferdigheter taper seg raskt etter tradisjonell HLR-opplæring 13,14,15. Hyppigere gjenoppfriskningskurs, mer hands-on ferdighetstrening og reduserte intervaller på re-sertifisering fremheves som måter å løse dette på.16 CPRmeter™ brukes på en treningsdukke og hjelper deltakeren til å forbedre og vedlikeholde sine HLR-ferdigheter, mens instruktøren kan enkelt vurdere kompetansenivå for re-sertifisering. Dette er en verdifull løsning for anbefalt repitisjonstrening av typen "lav dose, høy frekvens". CPRmeter gir dynamisk tilbakemelding på essensielle HLR-parametere i sanntid. Dette bidrar til å vilede trenet personell i å levere kvalitets-HLR. Referanser: 1. Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, Copass MK, Olsufka M, Breskin M, Hallstrom AP. Influence of cardiopulmonary resuscitation prior to defibrillation in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. JAMA. 1999; 281: 1182-1188. 2. Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad BH, Steen PA. Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular fibrillation: a randomized trial. JAMA. 2003; 289: 1389-1395. 3. Vilke GM, Chan TC, Dunford JV, Metz M, Ochs G, Smith A, Fisher R, Poste JC, McCallum-Brown L, Davis DP. The three-phase model of cardiac arrest as applied to ventricular fibrillation in a large, urban emergency medical services system. Resuscitation. 2005; 64: 341-346. 4. AHA guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation 112(suppl IV). 5. ERC guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 67(S1) 6. Tomlinson AE, Nysaether J, Kramer-Johansen J, Steen PA, Dorph E. Compression forcedepth relationship during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2007; 72: 364-370. 7. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008; . 8. Edelson DP, Litzinger B, Arora V, Walsh D, Kim S, Lauderdale DS, Vanden Hoek TL, Becker LB, Abella BS. Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Arch Intern Med. 2008; 168: 1063-1069 9. Wik L, Thowsen J, Steen PA. An automated voice advisory manikin system for training in basic life support without an instructor. A novel approach to CPR training. Resuscitation. 2001; 50: 167-172. 10. Wik L, Myklebust H, Auestad BH, Steen PA. Retention of basic life support skills 6 months after training with an automated voice advisory manikin system without instructor involvement. Resuscitation. 2002; 52: 273-279. 11. Data on File, Laerdal Medical AS. 2009 12. Chamberlain DA, Hazinski MF, European Resuscitation Council, American Heart Association, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australia and New Zealand Resuscitation Council, Resuscitation Council of Southern Africa, Consejo Latino-Americano de Resuscitacion. Education in resuscitation. Resuscitation. 2003; 59: 11-43. 13. Kaye W, Mancini ME. (1986), "Retention of cardiopulmonary resuscitation skills by physicians, registered nurses, and the general public", Critical Care Medicine,14, 620-622. 14. Moser DK, Coleman S. (1992), "Recommendations for improving cardiopulmonary resuscitation skills retention", Heart Lung, 21, 372-380 15. Broomfield R. (1996), "A quasi-experimental research to investigate the retention of basic cardiopulmonary resuscitation skills and knowledge by qualified nurses following a course in professional development", Journal of Advanced Nursing, 23, 1016-1023. 16. Smith KK, Gilcreast D, Pierce K. (2008) Evaluation of staff 's retention of ACLS and BLS skills. Resuscitation;78: 59-65.

Vekt: 0,50 Kg

Enhet: STK

Ikke på lager

kr 8 125 inkl mva

Ditt kjøp av kurs gir støtte til lokalt Røde Kors.  Takk for din støtte!

Kjøps- og leveringsbetingelser

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved bestilling av kurs vil det tilkomme kostnader for kjøring, bom og parkering.

Les mer:

Betaling og betingelser

Levering og retur