Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

 

LifePak 15 V4 u/lader LP15

LifePak 15 V4 u/lader LP15

Art.nr: 99577-001589

Når du skal respondere i en akutt situasjon, trenger du den mest avanserte defibrillatoren,
som setter den nye standarden når det gjelder innovasjon, funksjon og robusthet.

Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK® 15 er standarden for AHLR-personell som ønsker å bruke det mest klinisk innovative og driftseffektive produktet med LIFEPAK TOUGH™-standard som er tilgjengelig på markedet.

Vekt: 0,10 Kg

Enhet: STK

Ikke på lager

kr 286 250 inkl mva

Ditt kjøp av kurs gir støtte til lokalt Røde Kors.  Takk for din støtte!

Avanserte overvåkingsparametere

LIFEPAK 15 gir deg flere overvåkingsmuligheter enn noen annen defibrillator. Ikke-invasiv overvåking av karbonmonoksid, SpO2
og methemoglobin (relatert til visse kjemiske eksponeringer og medikamenter)
ved hjelp av Masimo® Rainbow® -teknologien gjør det mulig å oppdage
vanskelig diagnostiserbare tilstander og forbedre pasientbehandlingen. I tillegg gir
LIFEPAK 15 nå mulighet for temperaturovervåking – og i likhet med alle andre data
kan du overføre disse til andre systemer, utarbeide trender eller vise dataene i
CODE-STAT™-programvaren i forbindelse med gjennomgang i etterkant av hendelser.

Avansert støtte for behandling av hjertepasienter

LIFEPAK 15 overvåker kontinuerlig alle 12-avledningene i bakgrunnen, og den varsler deg om endringer ved bruk av funksjonen for overvåking av ST-segmentet etter innhenting av første 12-avlednings-EKG. I tillegg er STJ-verdiene nå tatt med på 12-avledningsutskriften for at du lettere
skal kunne identifisere endringer. LIFEPAK 15 fungerer også sømløst med det nettbaserte LIFENET System 5.0, slik at du automatisk kan dele kritiske pasientdata med flere pasientbehandlingsteam.

Full energi opptil 360 joule, for alle pasienter som trenger det <

Defibrillatoren LIFEPAK 15 har bifasisk teknologi som sørger for støt på opptil 360 joule, slik at du
har muligheten til å øke energidosen gradvis opptil 360 joule for pasienter som er vanskelige å defibrillere. Hvorfor er dette nødvendig? Nye studier har vist at refibrillering er vanlig blant hjertestanspasienter med VF, og at gjentatte VF-episoder blir stadig vanskeligere å defibrillere. En annen ny
randomisert, kontrollert klinisk studie viser at graden av VF-terminering var høyere med en gradvis økning av energinivået fra og med 200 joule.


Anerkjent HLR-veiledning og gjennomgang i etterkant av hendelser

HLR-metronomen i LIFEPAK 15 veileder deg med lydsignaler uten å forstyrre talemeldingene. En metronom har vist seg å hjelpe fagpersonellet til å foreta kompresjoner og innblåsninger som er i overensstemmelse med anbefalingene i ERC-retningslinjene for 2010. Gjennomgang av HLR-data i etterkant av hendelser og tilbakemelding til teamet har vist seg å ha en effektiv innvirkning på det å
forbedre HLR-kvaliteten, både innenfor og utenfor sykehus.2,3,4 Og ved å overføre stans-data direkte til programvaren CODE-STAT for datagjennomgang, kan det akuttmedisinske personellet gå gjennom HLR-statistikken og sørge for opplæring og tilbakemelding der det trengs mest.

Kjøps- og leveringsbetingelser

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved bestilling av kurs vil det tilkomme kostnader for kjøring, bom og parkering.

Les mer:

Betaling og betingelser

Levering og retur


Avanserte overvåkingsparametere

LIFEPAK 15 gir deg flere overvåkingsmuligheter enn noen annen defibrillator. Ikke-invasiv overvåking av karbonmonoksid, SpO2
og methemoglobin (relatert til visse kjemiske eksponeringer og medikamenter)
ved hjelp av Masimo® Rainbow® -teknologien gjør det mulig å oppdage
vanskelig diagnostiserbare tilstander og forbedre pasientbehandlingen. I tillegg gir
LIFEPAK 15 nå mulighet for temperaturovervåking – og i likhet med alle andre data
kan du overføre disse til andre systemer, utarbeide trender eller vise dataene i
CODE-STAT™-programvaren i forbindelse med gjennomgang i etterkant av hendelser.

Avansert støtte for behandling av hjertepasienter

LIFEPAK 15 overvåker kontinuerlig alle 12-avledningene i bakgrunnen, og den varsler deg om endringer ved bruk av funksjonen for overvåking av ST-segmentet etter innhenting av første 12-avlednings-EKG. I tillegg er STJ-verdiene nå tatt med på 12-avledningsutskriften for at du lettere
skal kunne identifisere endringer. LIFEPAK 15 fungerer også sømløst med det nettbaserte LIFENET System 5.0, slik at du automatisk kan dele kritiske pasientdata med flere pasientbehandlingsteam.

Full energi opptil 360 joule, for alle pasienter som trenger det <

Defibrillatoren LIFEPAK 15 har bifasisk teknologi som sørger for støt på opptil 360 joule, slik at du
har muligheten til å øke energidosen gradvis opptil 360 joule for pasienter som er vanskelige å defibrillere. Hvorfor er dette nødvendig? Nye studier har vist at refibrillering er vanlig blant hjertestanspasienter med VF, og at gjentatte VF-episoder blir stadig vanskeligere å defibrillere. En annen ny
randomisert, kontrollert klinisk studie viser at graden av VF-terminering var høyere med en gradvis økning av energinivået fra og med 200 joule.


Anerkjent HLR-veiledning og gjennomgang i etterkant av hendelser

HLR-metronomen i LIFEPAK 15 veileder deg med lydsignaler uten å forstyrre talemeldingene. En metronom har vist seg å hjelpe fagpersonellet til å foreta kompresjoner og innblåsninger som er i overensstemmelse med anbefalingene i ERC-retningslinjene for 2010. Gjennomgang av HLR-data i etterkant av hendelser og tilbakemelding til teamet har vist seg å ha en effektiv innvirkning på det å
forbedre HLR-kvaliteten, både innenfor og utenfor sykehus.2,3,4 Og ved å overføre stans-data direkte til programvaren CODE-STAT for datagjennomgang, kan det akuttmedisinske personellet gå gjennom HLR-statistikken og sørge for opplæring og tilbakemelding der det trengs mest.