Røde Kors Førstehjelps Årskonferanse 2024

Torsdag 7. mars er det klart for Røde Kors Førstehjelps Årskonferanse 2024. Tema for dagen er "Beredskap", hvor bl.a. justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og DSB/Sikker Hverdag vil lede oss gjennom dagens risikobilde og hva vi kan gjøre for å forberede oss best mulig på kritiske situasjoner.

BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING - ER DU FORBEREDT? 

Vi har gleden av å invitere deg til Røde Kors Førstehjelps Årskonferanse 2024, der vi i år retter fokus mot det viktige temaet beredskap! God beredskap handler om å forberede seg på det verste og stille så godt forberedt som mulig. Beredskap spiller en avgjørende rolle i å håndtere og begrense konsekvensene av uforutsette hendelser, enten det er naturkatastrofer, ulykker, pandemier eller andre kriser. 

Hvilken betydning har dette for meg personlig og hva betyr dette for bedriften jeg jobber i, spør du? Vi anbefaler deg at du tar turen innom Årskonferansen som avholdes i Røde Kors konferansesenter sentralt i Oslo. Vi byr på frokost, spennende foredrag, god stemning og nettverksbygging.

DATO: 07. mars 2024

TID: Dørene åpner fra kl. 08:15. Programmet starter kl. 09:00. 

ADRESSE: Hausmanns gate 5, 0186 Oslo

PROGRAM:

Kl. 08.00 - Dørene åpner

Kl. 08:15 - kl. 09:00 Frokost

Kl. 09:00 - kl. 11:05 Foredrag

Kl. 11.05: Programmet er ferdig - Stands og mingling 

Vi vil gjerne dele dagen med deg og håper på å se deg der! Påmelding er gratis. Velkommen!

Meld deg på her.png

FOREDRAGSHOLDERE/SAMARBEIDSPARTNERE:

Åsmund Mjåland

Visepresident i Norges Røde Kors

Årskonferansen 2024 innledes, Åsmund Mjåland.

Åsmund har bakgrunn fra politikken, hvor han satt til sammen 8 år i Lindenes kommunestyre, og fra Agder Røde Kors sitt distriktsstyre, hvor han også har sittet i internasjonalt utvalg. Utenom sitt verv i Norge Røde Kors er Åsmund advokat med spesialisering innen plan- og bygningsrett, utlendingsrett og krigens folkerett.

 

Emilie Enger Mehl
Justis- og beredskapsminister

Tema: "Risikobildet i Norge"

I dagens Norge står vi overfor et mangfoldig risikobilde. Hva betyr dette for deg og meg? Hvordan ser risikobildet ut i Norge i dag, og hvordan bør vi forberede oss?

 Emilie har ansvaret for samfunnssikkerheten i Norge. På Årskonferansen 2024 vil hun belyse viktigheten av å være forberedt på ulike scenarier, og understreke viktigheten av egenberedskap på både individuelt og samfunnsnivå.

Foto: Rune Kongsro/Justis- og beredskapsdepartementet

 

Odin Johannessen, Direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Tema: "Sikkerhetsbevissthet i næringslivet"

NSR arbeider med å øke sikkerhetsbevisstheten i næringslivet bygget på kunnskap om verdier, trusler og sårbarheter, samarbeid om sikkerhet og evne til kunnskapsbasert forebygging og risikohåndtering. 

Odin Johannessen er utdannet ved Krigsskolen, Forsvarets Høyskole, Norges Handelshøyskole, Försvarshögskolan i Stockholm og U.S. Army War College. I 2019 ble han direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). 

 

Tore Kamfjord, Utredningsleder
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tema: "Egenberedskap"

Når krisen rammer, er det ingen tid å vente på hjelp. Strømbrudd, vannmangel, eller bortfall av mobildekning - det kan skje når som helst. Er du forberedt? 

Tore Kamfjord fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tar scenen for å diskutere hvordan du kan sikre din egenberedskap og hvordan vi sammen kan jobbe for å få flere til å bli bedre forberedt på kriser. Kaos eller kontroll - valget er ditt.  

 

Ingvard Wilhelmsen, Professor emeritus ved Universitetet i Bergen
Spesialist i indremedisin og psykiatri.

Tema: "Mental beredskap"

Han mener at det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Dette vil han dele mer om på Årskonferansen.

Ingvard har i 28 år drevet en liten Hypokonderklinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og har skrevet flere bøker, bla. "Livet er et usikkert prosjekt", "Kongen anbefaler", "Sjef i eget liv" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

 

Anne Lindboe
Ordfører i Oslo kommune

Tema: «Beredskap og frivillighet»

Hvilken rolle har frivilligheten i kommunen og samfunnet vi lever i idag? Anne Lindboe er lege, tidligere barneombud og nå folkevalgt øverste leder av Oslo kommune. Hun er kjent for sitt engasjement i å styrke lokalsamfunnet og for hennes fokus på sosiale utfordringer. Hun skal snakke om hvilken betydning frivilligheten har for beredskapen.