Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19)

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Oppdatert 

Generelle smittevernråd for reiser

De generelle rådene for smittevern er;

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. Håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Når man planlegger reise, må man altså legge til rette for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme, i størst mulig grad. Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

På alle reiser må man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reisen. Pandemien er ikke over og det vil fortsatt være smittespredning av ulik intensitet i de fleste områder av verden.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning. Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.

Råd for risikogrupper og deres pårørende

For personer i risikogrupper gjelder de samme rådene som ellers. Denne forklarer også hvem som har litt økt risiko, og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte.

Når det er lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise. Dette kan for eksempel innebære at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie. De bør imidlertid være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene.

For personer med klart forhøyet risiko, men med lite smitte i Norge, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med.

Forhold som bør vurderes:

 • Hvor du skal reise
 • Reisens varighet
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Om det er lett å returnere hjem hvis noen i reisefølget blir syke
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet.

Hvis smitten innenlands øker, bør også de med lett forhøyet risiko måtte vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser i Norge, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp vil frarådes alle reiser i en slik situasjon. 

Bading, strandliv og friluftsliv i Norge

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig med god hygiene og å holde avstand til andre enn sine nærmeste. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre sitt fornødne i naturen, ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie innenlands kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

Offentlig transport i Norge

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport. Husk også at personer som er i hjemmekarantene etter nærkontakt med smittet person ikke skal reise med offentlig transport.

Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene. Karantenen varer i 10 dager.

Rådene kan endre seg raskt. Du bør derfor følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter.

Ferie og fritidsreiser i Norden

Fa 15. juni 2020 er det også gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i kartet nedenfor og oppdateres minst hver 14. dag

Områder i Norden der smittepresset er vurdert å være så lavt at man tillates å krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene (grønt) og områder som er underlagt reisekarantene (rødt).

Dersom du kommer til Norge fra et "grønt område", slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område", må du i karantene. Kartet gjelder ferie- og fritidsreiser. Se informasjon om arbeidsreiser nedenfor.

Fritidsreiser til land i EU og EØS-området

Regjeringen vil fra 15. juli 2020 komme med nye reiseråd for innreise til Norge fra ulike land i Europa. Rådene blir basert på smittesituasjonen i det enkelte land.

Smittesituasjonen i Europa endrer seg raskt. Du bør derfor følge med på utenriksdepartementets nettsider, både for å være oppdatert om karanteneregler når du kommer tilbake til Norge, og for å undersøke hvilke regler som gjelder for det landet du reiser til. 

Unntak fra karanteneplikten ved arbeidsreiser

Arbeidsreiser i Norden 

Det er gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. I Covid-19-forskriften (Lovdata.no) er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra land som ikke er nevnt her.

Arbeidsreiser fra Schengen og EØS

Fra 22. juni 2020 er det i Covid-19-forskriften (Lovdata.no) gitt mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene, for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe.

Det kreves 2 tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger, er personen fortsatt i karantene. Fram til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i fritidskarantene.

Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.

Råd før reise

(hvis du må reise) 

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene. 

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter: 

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker). 
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen. 
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette). 

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak. 

Generelle forebyggende råd på reisen

(hvis du må reise) 

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer. 
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk. 

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver. 

Kilde: FHI.no