Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Førstemann til skadested

Det å komme som førstemann til et akutt sykt eller skadet menneske kan være en skremmende opplevelse for mange. Det er naturligvis mange årsaker til det. Mange frykter for å gjøre noe feil og gjøre situasjonen verre. Mange blir redd, det kan se stygt ut, være støy og lukte rart. Slik frykt og redsel kommer av manglende kunnskap, og kan forebygges ved å kunne førstehjelp

Foto: CardiacSience

De fleste av oss er villig til å hjelpe et familiemedlem eller en vi kjenner. Men har du tenkt på om du er villig til å hjelpe et menneske du ikke kjenner, eller aldri har sett før? Du tenker kanskje at du ikke har tid, det kan være farlig, eller kanskje er du redd for å gjøre noe galt?

Det eneste du kan gjøre «galt» er ikke å gjøre noe i det hele tatt. Å delta i å redde et liv er en opplevelse alle som har gjort det omtaler med glede og ære, og som de ville gjort igjen, og igjen, om situasjonen oppstod. Det samme gjelder når du deltar i å begrense skade, som ellers kan få fatale eller livslange følger. Gjennom alle tider har det vært en del av menneskenes tankesett, vårt moralske utgangspunkt, å hjelpe andre, om vi kan.

Er du lovpålagt å gjøre noe ved en trafikkuhell?
Ved trafikkuhell er fører av kjøretøy pålagt ved lov å hjelpe. Du kan lese mer om lovene rundt dette her (§12)

Dersom du unnlater å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse kan dette faktisk være straffbart med inntil 6 mnd. fengsel. Brudd på hjelpeplikten etter første ledd straffes ikke når plikten ikke kunne oppfylles uten å utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse.

Ref: Lov om straff Paragraf 287

Tenker du på andre mennesker som et medmenneske?
For det er det vi er. Vi er alle hverandres medmennesker. Når vi tenker moralsk og solidarisk, bør vi alle kunne hjelpe hverandre i nødssituasjoner. Neste gang er det deg, eller en av de du er mest glad i, som trenger slik hjelp. Da er det viktig for deg, at ikke andre går forbi.

Ofte er det ikke så mye som skal til. Det å gi en pasient frie luftveier, legge pasienten i sideleie og varsle ambulanse kan i mange tilfeller være nok til at du reddet et liv. Det er ingen tvil om at kunnskap om førstehjelp redder liv.