Slik unngår du snøskred

Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes. Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt.

Syv gode tips.

Røde Kors oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet å tilegne seg grunnleggende kunnskap i snø- og skredproblematikk. Slik kan du kjenne igjen og unngå skredfarlig terreng. På NVEs nettside varsom.no finner du alltid oppdaterte skredvarsler og anbefalinger.

For mer informasjon om skredsøkere, søkestang, spade og annet fjellutstyr, klikk HER

Fakta om snøskred

 • De aller fleste skred som rammer skiløpere er såkalte flakskred. Flakskred løsner først og fremst i snøtunge lesider med 30-60 graders helling. De løsner enten av seg selv eller på grunn av ytre påvirkning som fra en skiløper.
 • Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes.
 • Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt. Går det skred i slike områder kan man bli fanget i en terrengfelle uten fluktmuligheter.

 

Syv gode tips for å unngå snøskred:

1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Les også teksten "skredproblem" for hvert varsel. Den gir mer informasjon enn bare tallet.

2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annerledes enn du forventet. Ta ny vurdering dersom svaret er ja.

3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.

4. Ha gode ferdselsrutiner. Hvis du må gå i skredutsatte områder - gjør det én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder  – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Hovedregel er å unngå ferdsel i skredterrengterreng, altså terreng som er brattere enn 30 grader. 

5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?

6. Ta alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?

7. Ved ferdsel i nærheten av skredterreng, må du alltid ha sender/mottaker på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur.

Det er særlig skredfare ved:

 • Mye snø og vind de siste to-tre dagene.
 • Terreng som er brattere enn 30 grader.
 • Brudd og lyder i snødekket (drønn).
 • Ferske skred i nærheten.
 • Plutselig mildvær.
 • Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på.
 • De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert.

 


Foto: Martin Alex Nielsen/Røde Kors

Hvis noen blir tatt av skred i fjellet:

 • Vurder egen sikkerhet. Kan det gå nye skred?
 • Det er viktig å varsle den organiserte redningstjenesten raskt, ring 112. Det kan ta flere timer før redningstjenesten når fram til ulykkesstedet
 • Merk deg stedet hvor mennesker sist ble sett. Benytt dette som utgangspunkt for hvor du velger å starte søket.
 • De fleste skredtatte er synlig i overflaten. Beveg deg derfor hurtig over skredet for å se om du kan se skredtatt evt. utstyr fra den skredtatte. Bruk også sender/mottaker i denne første fasen.
 • Hvis man ikke gjør funn med sender/mottaker, fortsetter man med et grundigere overflatesøk. Se etter skispor, små tegn i skredmassene og bruk søkestang på steder med større sannsynlighet for funn, som f.eks. rundt steiner og trær.
 • Eventuelt funn bekreftes med søkestang. La søkestanga stå, og sørg for rask og effektiv utgraving.
 • Ved en skredulykke har man dårlig tid, vær effektiv!

Hvis du selv blir tatt av skred: 

 • Prøv å komme deg unna ved å skli på skrått ut av skredet.
 • Klarer du ikke å komme deg unna, prøv å bli kvitt ski og staver. De vil trekke deg ned i skredet.
 • Prøv etter beste evne å hold munnen fri for snø og prøv om mulig å opparbeid deg en pustelomme i snøen ved å holde armene foran ansiktet.

Kilde: Røde Kors

Ortovox skredkit DIRACT VOICE

kr 4 999 inkl mva

Ortovox skredsøker DIRACT

kr 4 100 inkl mva

Barryvox skredsøker

kr 3 910 inkl mva

Barryvox S skredsøker

kr 5 110 inkl mva

 

Ortovox Søkestang ALU 320+ PFA

kr 1 025 inkl mva

Ortovox spade badger blå

kr 809 inkl mva