Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Kunnskap om førstehjelp redder liv!

Vi skiller litt mellom begrepene livreddende førstehjelp og førstehjelp. Livreddende førstehjelp er de umiddelbare tiltakene vi må yte for å redde et menneskeliv. Det er ikke alltid at de umiddelbare tiltakene er det som redder et liv, men det kan kjøpe tid slik at man når frem til mer avansert behandling i sykehus.

Det er de første minuttene som avgjør utfallet for pasienten. Vil pasienten overleve? Hvor alvorlige blir komplikasjonene? Det er derfor viktig at du undersøker pasienten så godt du kan, varsler 1-1-3 og iverksetter livreddende førstehjelp.

Det mest alvorlige som kan inntreffe er at hjertet slutter å slå, altså at man får hjertestans. Da slutter hjertet å pumpe blod og pasienten vil være død i løpet av få minutter hvis ikke riktige tiltak iverksettes. Ved alle tilfeller av livstruende sykdommer eller skader er det behov for tidlig handling, tidlig varsling, tidlig førstehjelp og tidlig medisinsk behandling.

Livreddende tiltak

Det er avgjørende å iverksette tidlige førstehjelpstiltak for å redde liv eller begrense konsekvensene av alvorlig sykdom eller skade. Ofte står man der uten noe særlig utstyr å hjelpe seg med, eller man er rådvill om hva man skal gjøre. Dette kan man regne som livreddende tiltak:

  • Frie luftveier
  • Fjerning av fremmedlegeme i luftveiene
  • Hjerte- lungeredning
  • Stanse større blødninger
  • Ringe medisinsk nødtelefon
  • Legge pasienten i sideleie
  • Hindre at pasienten fryser

Alle disse tiltakene kan man gjøre uten å være helsepersonell eller ha med seg noe utstyr. Ofte gjelder det å kunne tenke enkelt og ha litt fantasi.

Dette handler det om

Kroppen er bygget opp av mange små celler. Alle cellene i kroppen trenger oksygen, næring, rett temperatur og fravær av giftstoffer. Det aller viktigste er tilførsel av oksygen. Dette får man ved at man puster inn luft til lungene. Der henter blodet opp oksygen og tar det med seg rundt til cellene i hele kroppen. Fra cellene tar blodet med seg avfallsstoffer som blir levert til lungene og andre organer for videre transport ut av kroppen.