Egensikkerhet og pasientsikkerhet

Like viktig som livreddende førstehjelp, er også å passe på at en selv ikke blir skadet i situasjonen. Vi må også tenke på pasientens sikkerhet, slik at situasjonen ikke blir forverret.

Egensikkerhet

Det er viktig å handle raskt når noen trenger førstehjelp, på grunn av akutt sykdom eller skade. Samtidig er det viktig å ikke utsette seg selv eller andre hjelpere for fare. 

Vi starter med å vurdere om situasjonen er på vei inn i er trygg for oss. Poenget er å ikke tilføre situasjonen flere problemer enn den allerede har, hvis du også blir skadet.

Hvis skadestedet trygt, kan vi igangsette førstehjelp. Men ha også et fokus på å observere at det fortsetter å være trygt, samtidig som vi yter førstehjelp og annen bistand. Om skadestedet ikke er trygt må vi enten gjøre tiltak for å gjøre det trygt nok, eller gjøre tiltak for å flytte den/de skadde til et trygt sted, om det er mulig. 

Vurder egensikkerhet!

Egensikkerheten kan noen ganger vurderes på sekunder, andre ganger tar det litt lengre tid og krever kanskje vurderinger fra fagfolk.

Er du i tvil, venter du, vurderer på nytt og/eller konfererer med andre, med fagfolk eller med 1-1-3.

Pasientsikkerhet

Mye av det som er viktig ved pasientsikkerheten blir ivaretatt av dine vurderinger av egensikkerhet. Likevel er det flere ting det er viktig å tenke på.

Unngå nedkjøling

Når en pasient ligger på bakken vil vedkommende raskt få lavere kroppstemperatur. I tillegg vil eventuelt regn og vind også forverre varmetapet. Finn derfor noe å legge mellom pasienten og bakken. Selv om sommeren, vil pasienten tape temperatur mot underlaget, om ikke noe legges imellom. Hvis det er sannsynlig at det blir noe venting, bygg isolasjon mot underlaget “lag på lag” helst med luft mellom lagene, da isolerer det best. Har pasienten ytterklær som ikke var i bruk kan kanskje de brukes. Finnes det pledd, presenning, plast i nærheten, i nabohus, i andre biler, etc.? Vurder om pasienten skal flyttes ut av bil eller bli sittende, basert på risiko, vær, temperatur, osv.

Bruk ikke for mye av dine egne klær, du må selv holde temperaturen for å kunne hjelpe.

Var varsom

Forløp, utfall og konsekvenser av sykdom og skade kan forverres og forlenges om vi ikke handler raskt. Er pasienten bevisst kan du gjerne snakke med pasienten om hva du tenker, og hva du planlegger. Da får du kan du få avdekket problemer som kanskje ikke er synlige for deg, men som pasienten kjenner på der og da.

Er det fare for hodeskader, nakkeskader, andre skader i skjelettet, organer og/eller nerver er varsomhet viktig. Prøv å unngå unødvendig bevegelse av pasienten. Redningspersonell har ofte utstyr og kompetanse som sikker flytting av pasienten. Hvis du må forflytte pasienten, vær varsom og så hensynsfull som mulig.

Varsomhet gjelder også ved behov for transport av pasient i terreng, enten pasienten bæres på båre, trekkes på kjelke, ved bruk av ATV eller snøscooter. Tett dialog med pasienten underveis, når dette er mulig, kan gi deg signaler om hvordan det går og om noe bør endres.