Hva gjør du om du kommer ut for en trafikkulykke?

Sjansen for at du kommer ut for en trafikkulykke er tilstede. Enten som forbipasserende, førstemann på skadested eller som involvert. I 2022 mistet 118 personer livet i trafikken. Det er mye du kan gjøre for å bidra til at flere overlever og at alvorlig skade reduseres, hvis du plutselig kommer til en trafikkulykke.

Kilde: vegvesen.no

Menneskekroppen er konstruert for å tåle en viss energi, i form av slag, støt, fall og lignende. Men vi tåler ikke mye. Synlige skader er vanlig, men ofte sitter de alvorligste skadene inne i kroppen. Det betyr at pasienten kan ha alvorlige skader, selv om det ikke synes så godt.

Vis ansvar, skaff oversikt og varsle
Hvis du er førstemann på skadestedet, må du ta ansvar. Hvis det har kommet andre før deg, ikke nøl med å ta ledelsen dersom ingen andre har gjort det. Skaff deg en oversikt. Hvor mange biler er involvert? Hvilken fartsgrense er det på stedet? Hvor mange pasienter er det? Hvor mange er ikke våkne? Sitter noen fastklemt? Ring så 1-1-3. Dersom dere er flere på stedet, kan noen andre ringe, mens du skaffer deg en oversikt. Husk at 1-1-3 må få denne oversikten av deg, slik at de kan sende nødvendig hjelp som er skalert etter behove

Er du første person til skadestedet:

 • Stans, og ta på deg refleksvest.
 • Skaff oversikt og sikre skadestedet.
 • Er det personskade involvert – gi livreddende førstehjelp.

A-B-C-D – REGELEN
Det er i denne rekkefølgen vi undersøker pasienten, prioriterer tiltak og vurderer alvorlighetsgrad:
A: har pasienten frie luftveier, eller ikke?
B: puster pasienten, hvordan puster pasienten, puster pasienten ikke?
C: har pasienten blodomløp, slår hjertet effektivt, eller ikke?
D: er pasienten bevisst og kontaktbar, redusert bevissthet eller ikke bevisst?

Ulike typer biler involvert i ulykker
Moderne biler er laget med såkalte deformasjonssoner. Det betyr at deler av bilen tar opp energi for å begrense skadene på de som sitter inne i bilen. Derfor kan bilene se svært skadet ut, samtidig som det er godt håp for dem som sitter inni. Hvis airbag har blitt utløst vil det ofte være litt røyk i kupeen på bilen. Dette kan noen ganger tolkes som om bilen brenner, uten at den nødvendigvis gjør det. Er du i tvil, tolk det som om det brenner.

Det vil samle seg mange skuelystne, og når det er nok folk til å hjelpe til, bør skuelystne bes om å holde seg på avstand. Det vil ofte komme brannbiler på stedet, for å slukke brann og for å hjelpe ut folk som kanskje sitter fastklemt i bilen, osv. Brannbilene trenger mye plass. Om mulig, sørg for at det er ledig plass ca. 30 meter på hver side av ulykkesstedet. Når du kommer til en kø etter en trafikkulykke, ikke bryt ut av køen for å snu. Det er gjerne utrykningskjøretøyer på vei i motsatt kjørefelt. Forhold deg rolig, og bli sittende i bilen.

Sikre skadestedet
Vær synlig selv, bruk alltid refleksvest, din egen eller en du finner i bilene på stedet. Sett ut varseltrekant, ca. 150 meter fra ulykkesstedet. Ikke sett den midt i en sving. Sett varseltrekanten midt i kjørebanen. Hvis mulig, sett noen til å fysisk stoppe trafikken. Bruk nødblink. Skru av tenningen i ulykkesbilene. Har du eller andre brannslukkingsapparat, sett det ved ulykkesbilene i tilfelle brann. Det er ikke brannforebyggende å bruke slukningsapparatet inne i motorrommet på bilene. Pulver virker kun når det brenner.

 1. Sett fram varseltrekant og slå på varselblinkere
 2. Sørg for at ikke flere blir involvert i ulykken
 3. Bring de skadede i sikkerhet dersom fare for brann/eksplosjon
 4. Støtt opp kjøretøy som kan velte

Varsling av hendelser til 1-1-3
I Norge har vi tre nød- sentraler; 1-1-0 Brann, 1-1-2 Politi og 1-1-3 Medisinsk Nødtelefon (ambulanse). Ved en trafikkulykke vil som oftest alle disse nødetatene rykke ut. Gi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen, slik at riktige type og antall ressurser blir sendt til ulykken. Sett mobiltelefonen din på høyttaler og følg disse prinsippene når du varsler:

 • Behold roen
 • Hvem ringer
 • Hvor ringer du i fra
 • Hva har skjedd

Å ringe etter hjelp. Mer om hvem og når du skal varsle 

Førstehjelp
Få oversikt over situasjonen og tilkall hjelp. Tenk på din egen sikkerhet før du redder noen andre. Organiser arbeidet og fordel oppgaver. De første minuttene er avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. 

 • Hva har skjedd?
 • Er pasienten våken?
 • Puster han normalt?
 • Hvordan er huden?

Pasienter som er bevisstløse må ha frie luftveier. Gi frie luftveier på en skånsom måte. Ikke bøy hodet bakover, men rett det opp slik at pasienten ser rett frem. Trekk kjeven fremover og lag underbitt. Sjekk om pasienten puster. Hvis mulig, må du holde hodet til pasienten helt til ambulansepersonellet sier at du kan slippe. Unngå å flytte på pasientene hvis det er mulig. Om pasienten ikke puster, må han ut av bilen og HLR må startes. Stans eventuelle blødninger, og sørg for å holde pasientene varme.

 1. Gi livreddende førstehjelp
 2. Se til at alle puster - hold frie luftveier
 3. Stans blødninger
 4. Velg riktig leie
 5. Eventuelt start gjenoppliving

Varmetap og generell nedkjøling er en stor risiko ved trafikkulykker. Nedkjøling er ikke bra for pasienter som er skadet og har indre- og/ eller ytre blødninger, da dette kan føre til en økt blødningstendens. Samtidig bruker kroppen mye energi på å holde kjernetemperatur oppe, noe som fører til økt blodsirkulasjon, høyere blodtrykk som øker blødningsrisikoen. Hold pasientene varme ved å bruke for eksempel ulltepper, varmefolie, klær eller lignende.

For flere spørsmål om trafikkulykker, førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr kan man ta kontakt med Røde Kors Førstehjelp på telefon 56 12 37 00- eller på e-post: post@rodekorsforstehjelp.no

Bilpute Røde Kors Førstehjelp

kr 549 inkl mva

Pharmafiks refleksvest med innhold

kr 740 inkl mva

HeartSine PAD 350 hjertestarter - NORSK TALE

kr 13 738 inkl mva

Før: kr 17 488 inkl mva