Førstehjelp ved insektsstikk og dyrebitt

Stikk fra insekter kan være både vonde og ubehagelige, men heldigvis er de sjelden farlige i Norge, om man ikke er allergisk eller stikket er innvendig i munn/svelg. Hunde- og kattebitt er vanligste dyrebitt og er noe mange har vært utsatt for.

Insektsstikk

Stikk fra insekter kan være både vonde og ubehagelige, men heldigvis er de sjelden farlige i Norge, om man ikke er allergisk eller stikket er innvendig i munn / svelg.

Svie, kløe, lett hevelse, rødhet, stivhet på og rundt stikket er vanlige reaksjoner. Noen ganger kan man oppleve kvalme, feber og leddsmerter. Disse reaksjonene er normalt ikke farlige og går over etter noen timer / dager. Men om man får mange stikk samtidig, eller flere stikk samtidig i det samme området, kan situasjonen være mer alvorlig. Ved insektstikk i utlandet kan forholdene fort bli mer alvorlig, avhengig av insektet som stikker og landet man er i.

Førstehjelp ved insektsstikk

Om brodden står i, fjern denne ved å skrape den vekk sidelengs. Ikke klem på brodden eller området rundt, giftsekken kan ha fulgt med og du kan da tilføre mer gift.

  1. Kjøl ned stikkstedet
  2. Gi allergimedisin om det er tilgjengelig (antihistamin).
  3. Hev stikkstedet høyt om mulig, kan redusere hevelse og smerte.
  4. Følg nøye med på mulige allergiske reaksjoner.

Har pasienten kjent allergi, og har allergimedisiner tilgjengelig, hjelp pasienten til å ta disse selv.

Hvis alvorlige allergiske reaksjoner inntreffer, varsle legevakt eller 1-1-3 og følg pasienten nøye.

Utfør livreddende førstehjelp som frie luftveier, HLR om reaksjonene får livstruende konsekvenser.

Se etter tung pust, hvesing, hevelser i tunge, piping i luftveiene, kløe i munnen/svelg/hud, blå lepper og økt spyttproduksjon.

Dyrebitt

 Det er umulig å vite der og da, når bittet skjer, om det potensielt er farlig eller ikke. Derfor skal det søkes råd hos helsepersonell som fastlege, legevakt eller 1.1.3, alt etter hva som passer for situasjonen.

Ringer du, er alder på pasienten og mulige underliggende sykdommer viktig informasjon å gi videre.

I antall er bitt fra husdyr det som oftest skjer og som mange har vært utsatt for. Vanligvis skjer dette i lek eller andre situasjoner som ikke oppleves truende. Noen få ganger kan man bli angrepet av husdyr, eller villdyr. De fleste dyr har skarpere tenner enn oss, og bruker tennene mer og oftere enn oss, blant annet som erstatning for armer og hender. Dyrs tenner, spytt og munnhule inneholder mange ting som kan gi oss skade om det gjennom bitt kommer inn i vår blodbane.

Over halvparten som behandles for dyrebitt i Norge er bitt av hund, de fleste under lek. Katter biter også, men mye mindre enn hundene og penetrerer huden sjeldnere enn hundene. At hester biter er kanskje ikke like kjent, men det gjør de og når det skjer kan det være både vondt og farlig. Orm og smågnagere finner vi også på listen over dyr som biter i Norge. Bitt fra andre dyr forekommer, men ikke ofte.

Førstehjelp ved dyrebitt

Ved bitt som så vidt har punktert huden og det er minimalt med blødning, behandler vi bittet som et vanlig lite sår. Vask grundig med rent vann og såpe. Smør på en antibiotika salve og dekke til med ren bandasje eller rent plaster. Følg med på såret, blir det hovent, blir det rødt, ser det betent ut?

Et større sår skal vaskes med rent vann og såpe, skylles med noe bakteriedrepende, dekkes til og lege skal kontaktes. Legen vil vurdere risiko og muligheter og bedømme videre behandling med medikamenter, stivkrampesprøyte og andre tiltak.

 

Se vårt utvalg av desinfeksjonsmidler