Forgiftning

Vi kan bli forgiftet på ulike måter. Felles for dem er at noe vi ikke tåler kommer inn i kroppen. Gift kan f. eks. komme inn igjennom munnen, huden, øynene og pusten (f. eks. røykskader).

De fleste forgiftninger er pasienten uforskyldt i, altså at det som skjedde var uhell, uoppmerksomhet eller tankeløshet. Noen ganger er det gjort med hensikt, på seg selv eller mot andre.

Barn kan bli forgiftet fordi de er nysgjerrige, undersøker ting som ser spennende ut eller ser ut som leketøy, mat, snop eller brus. De kan smaker på ting før noen oppdager det og kan forhindre det.

De vanligste forgiftningsmidler er medisiner/medikamenter, rusmidler, kjemikalier, planter og gasser. Alvorlighetsgrad avgjøres av hva som er det forgiftende stoff, mengde av det forgiftende stoff, hvor lang tid med eksponering og hvor lang tid fra eksponering til oppdagelse og førstehjelp. Symptomene kommer ofte gradvis og er i flere tilfeller økende. Symptomene er ulike, avhengig av hva man er forgiftet av.


Er det mistanke om at situasjonen er livstruende, eller at den kan bli det, skal du ringe medisinsk nødtelefon, 1-1-3.


Hvis forgiftningen er selvpåført må du huske at pasienten kan være psykisk ustabil, utagerende, aggressiv, deprimert, etc. Hvis forgiftningen skyldes kjemikalier kan dette medføre fare for førstehjelperen, husk egensikkerhet.

Forebygging

De fleste forgiftninger kan forebygges. Har du barn i huset må du tenke på hvor du oppbevarer det som er farlig. Alle medisiner og medikamenter bør være innelåst, med nøkkelen gjemt på et trygt sted. Kjemikalier som vaskemidler, petroleumsprodukter, alkohol og alt annet som kan representere en fare for barn må oppbevares utilgjengelig for disse. Ikke glem såpe, shampoo, parfymer og kosmetikk og lignende. Husk også at planter, både ute og inne, kan være giftige.