Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Hjertesikker Sone

Med Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone, vil en kunne sikre at en hjertestans blir behandlet på best mulig måte, før Ambulansen kommer. For mange dør dessverre før Ambulansen kommer frem. Vi tilby en løsning som sikrer at den som blir rammet får best mulig hjelp, med en gang!
Vår sertifisering er rett og slett et system som sikrer at førstehjelpere på arbeidsplassen har; sertifiserte og dokumenterte kunnskaper, jevnlig trening, utstyr og kompetanse til å gi best mulig livreddende innsats. Først når denne kompetansen og utstyr er på plass vil bedriften kunne få status som Røde Kors Hjertesikker Sone. Livreddende førstehjelp dokumentert og satt i system.
I tillegg så blir Førstehjelperne testet og sertifisert hver 6 måned av Røde kors Førstehjelp. Dette sikrer at vi kan måle og dokumentere kunnskapen i bedriften.
Dette er beredskap satt i system, kvalitetssikret av Røde Kors Førstehjelp, som øker sannsynligheten for å overleve hjertestans i en Røde Kors Førstehjelp hjertesikker Sone.
Ta kontakt i dag for å få mer informasjon om hvordan din bedrift kan bli Røde Kors Hjertesikker Sone.

 

Hvilke krav stilles?