Trygg desinfisering av hender og overflater uten alkohol?

Mange opplever tørre og såre hender ved bruk av håndsprit. Les mer om den norskutviklede teknologien fra SoftOx som gir ett alkoholfritt, sikkert og svært effektivt desinfeksjonsmiddel som tar flere virus enn håndsprit og samtidig er dokumentert mild mot hud og overflater.

Produktene er uten alkohol, er ikke brannfarlig og har ingen faremerking, og kan derfor brukes av alle, inkludert barn og personer som oppholder seg i brannfarlige omgivelser.

 

De fleste nordmenn kjenner best til alkoholbaserte desinfeksjonsmidler, som oftest går under navnet håndsprit. Disse desinfeksjonsmidlene består som regel av 75-85% alkohol. Håndsprit har vært standarden innen desinfeksjon, da det frem til nå ikke har vært fullgode eller bedre alternativer tilgjengelig. Håndsprit er effektivt, men har noen negative konsekvenser som tørre og såre hender, som gjør at det nå har dukket opp nye og bedre alternativer. 

Med alkohol må man ta forhåndsregler

Håndsprit har flere faresymboler, hvor de vanligste er «meget brannfarlig væske og damp» og «fare for alvorlig øyeskade». Derfor er det viktig å ta forhåndsregler ved bruk. Den høye alkoholprosenten gjør at håndsprit antennes hvis den kommer i kontakt med flammer, gnister eller statisk elektrisitet. Håndsprit er av den grunn uheldig i mange industrier og miljøer, men kan også utgjøre en fare i helt hverdagslige situasjoner. Dette er årsaken til at det finnes egne krav til oppbevaring og at forsikringsselskaper går ut og opplyser om farene. Det har dessverre vært uheldige hendelser med brannskader i Norge og når det finnes tryggere og mer effektive alternativer utgjør håndspriten en unødvendig risiko.

Kjøp de alkoholfrie desinfeksjonsmidlene AntiVir™ og EffectDes®fra SoftOx her

Alkohol tørker ut huden

Spesielt når vi nå går mot en kaldere og tørrere vintertid vil mange oppleve et økt problem med håndsprit, blant annet uttørking av huden. De som allerede har sensitiv hud, eller eksem kjenner godt til at håndsprit tørker ut huden og svir ved bruk. For denne brukergruppen vil det ofte være en terskel å anvende håndsprit fordi det gjør vondt å påføre, noe som kan påvirke etterlevelsen av dagens viktige smittevernstiltak.

Håndsprit brukes feil

Du har kanskje også hørt at håndsprit egentlig ikke er effektivt mot korona? Dette stemmer til en viss grad avhengig av virketiden og alkoholinnholdet til håndspriten. Når man bruker håndsprit må man sørge for at alkoholprosenten er 75-85%. En utfordring er at alkoholen fordamper fort på hendene. For å være effektiv må hendene eller overflaten som desinfiseres være fuktig i minimum 30 sekunder. I mange tilfeller bør man ta to påføringer for å sikre tilstrekkelig effekt.

Neste generasjon desinfeksjon

Av overnevnte årsaker er det et behov for en alternativ hudvennlig desinfeksjon som kan benyttes trygt i alle omgivelser, uten å gå på bekostning av effekt. Et mindre allment kjent, men svært effektivt virkestoff, hypoklorsyre, kan oppfylle disse kravene til en ny type desinfeksjon. Effekten er velkjent ettersom kroppens hvite blodceller selv danner hypoklorsyre for å beskytte kroppen mot fremmede mikroorganismer.

Nylig lanserte det norske medisinsk tekniske selskapet SoftOx Solutions AS det de omtaler som neste generasjon hånd- og overflatedesinfeksjon. Produktene er et resultat av nær 10 års forskning og utvikling innen sårbehandling. Resultatet er en alkoholfri, sikker og svært effektiv teknologi som tar flere virus enn håndsprit og som samtidig er dokumentert mild mot hud og overflater. Det betyr ingen uttørking av hendene eller ubehag og svie ved bruk, selv på såre hender. Produktene gir dokumentert bredere effekt enn alkohol og inaktiverer eksempelvis korona- og influensavirus på under 15 sekunder.

AntiVir™ og EffectDes® selges i vår nettbutikk for deg som ønsker et effektivt og hudvennlig smittevernsalternativ, uten risiko for brann- eller øyeskade.

Hva sier andre om produktene?

«AntiVir™ er dokumentert overlegen effektiv og trygg i bruk, og har hjulpet oss å holde hjulene i gang på klinikken. Huden tørkes ikke ut, men bevares myk og smidig.»

- Fredrik Sommersel, Spesialist i allmennmedisin

«Vi har hatt AntiVir™ i våre to fotostudio i flere måneder og våre besøkende, og vi benytter kun dette produktet. Vi har hatt mye aktivitet i studio og har ikke registrert tilfeller av sykdom. Vi benytter selv AntiVir™ på hendene mellom betjening av kundene, og merker at produktet er mer skånsomt mot huden enn tilsvarende produkter. Vi har ikke uttørrede og såre hender, tross den hyppige bruken! Viktig i vårt arbeid er at produktet også ikke skader fotoprint eller andre trykkprodukter vi produserer ved berøring. Vi føler oss trygge på at AntiVir™ gir oss nødvendig beskyttelse i hverdagen, og vil anbefale dette»

- Espen Sturlason, Sturlason AS Polyfoto

NB: Produktene er ikke faremerket ihht. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008. Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.