Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter

De fleste hjertestartere i dag er både intuitive og forteller deg nøyaktig hva du skal gjøre. Likevel er det mange som vegrer seg for å bruke en hjertestarter, fordi man er redd for å gjøre feil. Vårt hjertestarterkurs er designet for å gjøre førstehjelp tilgjengelig for alle, uavhengig av tidligere erfaring.

Opplæring i bruk av hjertestarter

Alle våre standard førstehjelpskurs inkluderer en demonstrasjon av hjertestarter, men dersom dere allerede har en hjertestarter på plass eller vurdere å gå til innkjøp av en hjertestarter, anbefaler vi et av våre kurs som også inkluderer trening i bruk.

Dersom man ikke har vært på hjertestarterkurs før, bør man ta et standard Grunnkurs (4 eller 5 timer). Det gjelder også om det er mer enn 2 år siden man var på kurs sist. Er det mindre enn 2 år siden forrige kurs, og alle deltakerne kan grunnleggende førstehjelp og HLR, anbefaler vi et repetisjonskurs (3 timer) som gir deg oppfriskning av deres førstehjelpskunnskaper. 

På førstehjelpskursene kan det være inntil 15 deltakere. En kurstime består av 45 min undervisning + 15 min pause.
Dette kan tilpasses etter avtale med instruktøren.

Regelmessig opplæring

Husk at førstehjelpskunnskap er ferskvare! Førstehjelpskompetanse reduseres over tid, om dette ikke blir vedlikeholdt. Arbeidstilsynet anbefaler derfor at det på alle arbeidsplasser alltid bør være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1–1,5 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp ved mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen.

Førstehjelpskurs tilpasset bransje og behov 

Vi tilbyr kurs og opplæring i førstehjelp som er tilpasset bedriftens behov. Dette innebærer at ansatte blir opplært i å håndtere situasjoner som er relevante for deres arbeidsmiljø, enten det er skader relatert til industriell virksomhet, kontorarbeid eller andre bransjer. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.