Førstehjelpskurs med hjerte-lungeredning (HLR)

Førstehjelpskurs i bedriften er en investering som gir ansatte nødvendig kunnskap og ferdigheter til å håndtere ulike førstehjelpssituasjoner. Er du usikker på hvilket førstehjelpskurs som passer dere? Vi veileder deg gjerne!

Førstehjelpskurs er en verdifull investering for bedrifter som ønsker å sikre en tryggere arbeidsplass, øke ansattes kompetanse og være rustet til å håndtere nødsituasjoner på en rask og effektiv måte. Å være forberedt på nødsituasjoner kan minimere skader og øke sjansen for å redde liv. 

Vi anbefaler et standard Grunnkurs (4 eller 5 timer) dersom man ikke har vært på førstehjelpskurs før, eller om det er mer enn 2 år siden dere var på kurs sist. Er det mindre enn 2 år siden forrige kurs, og alle deltakerne kan grunnleggende førstehjelp og HLR, anbefaler vi et repetisjonskurs (3 timer) som gir deg oppfriskning av deres førstehjelpskunnskaper.

Både repetisjonskurs og grunnkurs kan tillegges en ekstratime dersom det er behov for tilleggstema eller mer tid til øving/drøfting. 

På førstehjelpskursene kan det være inntil 15 deltakere. En kurstime består av 45 min undervisning + 15 min pause.
Dette kan tilpasses etter avtale med instruktøren.

Regelmessig opplæring

Husk at førstehjelpskunnskap er ferskvare! Førstehjelpskompetanse reduseres over tid, om dette ikke blir vedlikeholdt. Arbeidstilsynet anbefaler derfor at det på alle arbeidsplasser alltid bør være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1–1,5 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp ved mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen.

Se en oversikt over alle kurs vi tilbyr.

Førstehjelpskurs tilpasset bransje og behov

Vi tilbyr kurs og opplæring i førstehjelp som er tilpasset bedriftens behov. Dette innebærer at ansatte blir opplært i å håndtere situasjoner som er relevante for deres arbeidsmiljø, enten det er skader relatert til industriell virksomhet, kontorarbeid eller andre bransjer. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. 

Opplæring i bruk av hjertestarter 

Alle våre standard førstehjelpskurs inkluderer en demonstrasjon av hjertestarter, men dersom dere har hjertestarter på plass (eller vurderer å få det på plass), bør du vurdere et av våre hjertestarterkurs som også inkluderer trening i bruk.

Her finner du våre standard førstehjelpskurs som inneholder grunnleggende førstehjelp som tema, inkludert hjerte- og lungeredning:

Førstehjelpskurs 4 timer

kr 8 490

Førstehjelpskurs 3 timer

kr 7 990

Førstehjelpskurs 6 timer

kr 10 990