Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Suksessfullt samarbeid med Søgne Røde Kors

Hvert år overfører Røde Kors Førstehjelp flere millioner kroner til lokalavdelinger i Røde Kors. Søgne Røde Kors er en av disse, og har mottatt nesten 100.000,- i provisjon for salg av kurs og utstyr i tillegg til undervisningen de har hatt i 2018 gjennom Røde Kors Førstehjelp.

Foto: Nicolai Prebensen. To av de aktive instruktørene i Søgne Røde Kors, fra venstre Tom Erik Dønnestad og Maahr Ludvig Eikeland på scootere.

Stort potensiale 

Vest Agder Røde Kors inngikk en avtale med Røde Kors Førstehjelp i slutten av 2017. Den lille kystkommunen Søgne i Vest Agder, har etter et år allerede vist hvilket potensiale et samarbeid mellom lokallag og Røde Kors Førstehjelp har. Søgne Røde Kors hadde også før avtaleinngåelse med Røde Kors Førstehjelp en del kurs som ble håndtert av frivillige.

I Søgne kommune, med 9300 innbyggere, ble det i 2018 solgt kurs for hele 175.000,-. 

- Det er mye for en plass av denne størrelsen. Dette forteller hvilket potensial som ligger i salg av førstehjelpskurs. Etter at Søgne Røde Kors inngikk avtale med Røde Kors Førstehjelp kan foreningen nå fokusere på salg av kurs, og overlate alt det administrative med kurs og produktsalg til selskapet, samtidig som de frigjør mye kapasitet som kan benyttes til tradisjonelle Røde Kors oppgaver, sier Rune Byre, avdelingsleder Sør-Vest i Røde Kors Førstehjelp.

Følgende tjener man penger på:

  • Provisjon salg av utstyr: 15 %
  • Instruktørinntekt: Fra 500 kr. og oppover i timen, basert på hvilket kurs.

Eksempel: 

Lokalt Røde Kors får 20 % av omsetningen på førstehjelpskurs i sitt virkeområde. Røde Kors Førstehjelp anser dette til å være hele overskuddet av kursvirksomheten til selskapet. Landsstyret til Røde Kors i Norge anbefaler distrikter og lokale ledd i Røde Kors om å samarbeide med Røde Kors Førstehjelp om den kommersielle førstehjelpssatsingen.

Stiller med egne instruktører

Ved at frivillige i lokalforeningen stiller som instruktør og holder kurs på dugnad, vil «instruktørlønnen» gå direkte til lokallaget. Hvis det er lokalt Røde Kors som har solgt kurset, er det ytterlige 15 % i salgsprovisjon. De resterende 25 % går til kursmateriell, administrasjon som eksempelvis fakturering, utsendelse av kursbevis og lignende. 

- Søgne Røde Kors har for tiden 5 aktive instruktører som avholder kurs på vegne av Røde Kors Førstehjelp. Søgne Røde Kors eier også  dukkene og øvelsesmaskinene som de «leier» ut til instruktørene. Dette har i 2018 gitt lokallaget gode ekstrainntekter, både på utleie av utstyr men også ved at noen holder kursene på dugnad, forteller Rune Byre.

Bedrifter ønsker å støtte lokalmiljøet

Samarbeidet med Søgne Røde Kors viser at det er penger å tjene. Det handler mye om å bevisstgjøre medlemmene om å fremsnakke Røde Kors som en potensiell kurstilbyder og utstyrsleverandør.

Når de lokale bedriftene blir observant på at overskuddet fra Røde Kors Førstehjelp går til lokale Røde Kors, er det sjelden et nei å få.

Samarbeidet med Røde Kors Førstehjelp gjør at man ikke er 100 % avhengig av egen kapasitet. Nettverket av dyktige Røde Kors- instruktører gjør at kunden alltid kan stole på at de kan få kurs når som helst det passer for dem og at de i tillegg blir fulgt opp på en god måte uavhengig av kapasiteten til lokalt Røde Kors.

- Erfaringen vår er at det er stor variasjon fra år til år, hvilken kapasitet lokalt Røde Kors har til å følge opp lokale kunder. I et samarbeid med Røde Kors Førstehjelp kan man være trygg på at kunden blir kontinuerlig fulgt opp uavhengig av kapasiteten til de frivillige. Lokalforeningen vil alltid få 20 % av omsetningen på førstehjelpskurs i sitt virkeområde uavhengig av denne kapasiteten sier Byre.

- Ved at Røde Kors er en stabil og troverdig leverandør av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskompetanse fortsetter vi å bygge det gode omdømme Røde Kors har, og dette vil føre til at potensialet for at flere ønsker å bruke Røde Kors, avslutter han.