En god standard for førstehjelpskurs i arbeidslivet

Bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet vil gjøre at flere overlever og flere får redusert omfanget av skader som oppstår på jobb. Røde Kors har bidratt til Standard Norge og Helsedirektoratet sin anbefaling for krav til førstehjelpskurs i industrien.

Seniorrådgiver for førstehjelp i Norges Røde Kors, Einar Irjan Ananiassen synes samarbeidet med Standard Norge og Helsedirektoratet har vært utmerket.

- Oppdraget vårt var å sette en standard for hvordan førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå. Arbeidsgruppen var godt sammensatt med høy førstehjelpsfaglig kompetanse. Vi erfarte også at det på noen områder er litt ulike pedagogiske tilnærminger i de forskjellige organisasjonene som deltok i arbeidsgruppen. Men desto mer nyttig var det å samle erfaringer og bli enige om et minstekrav til metoder og teknikker. Da kunne vi fra ulike ståsted gi et bra utgangspunkt for førstehjelpskompetanse i arbeidslivet i Norge, sier Ananiassen.

Ananiassen tror også at dette vil gjøre det lettere for næringslivet og industrien å kvalitetssikre sine bestillinger av førstehjelpskurs.

- Veiledningene som nå er lansert vil være nyttige for arbeidsgivere som skal bestille førstehjelpskurs, og for leverandører av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp. Følger man standarden som ligger i spesifikasjonene, så skal man være sikre på at man får den førstehjelpskompetansen som er viktigst for sin bransje. Til syvende og sist vil dette sannsynligvis gi bedre kompetanse om førstehjelp blant arbeidstakere i industrien, noe som igjen vil redde liv og begrense skadeomfang, sier Ananiassen.

​​​​​​Spesifikasjonene er utarbeidet for disse bransjene:

Standardisering av førstehjelp i arbeidslivet har som mål å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen, og er en del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.

For mer informasjon, kontakt oss på telefon 56 12 37 00 eller e-post post@rodekorsforstehjelp.no.