Antibac effekt på coronavirus

Følgende informasjon er sendt ut fra produset av Antibac

Coronaviruset er et kappekledt virus, og for å drepe dette kreves desinfeksjonsmiddel med dokumentert effekt på nettopp kappekledte virus.

Antibac® hånd- og overflatedesinfeksjon er blant annet (i tillegg til andre mikroorganismer) testet mot kappekledte virus jfr europeisk teststandard for effekt mot virus EN 14476. Basert på disse testene har de også  effekt på Coronavirus.

Antibac® Hånddesinfeksjon 85% og Antibac® Overflatedesinfeksjon 75% er begge testet- og har dokumentert effekt på kappekledte virus, og dermed Coronavirus.

Det viktigste smitteverntiltaket er å sørge for gode rutiner for hånd- og overflate hygiene.