Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin vinter!

Vi ønsker deg en fin vinter!

 

Avstand og færre kontakter

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. 

Smitte av viruset ved spredning av svært små virusholdige dråper/partikler som kommer fra nese og munn til en smittsom person kan holde seg i luften lenge og bevege seg over lengre avstand.

Oppdatert 06.01.2021

Fra 4. januar og frem til 18. januar anbefaler regjeringen å begrense sosiale kontakter. Unngå å ha gjester i hjemmet i denne perioden.

Råd til alle i befolkningen  

 • Husk god hånd- og hostehygiene.  
 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.      
 • Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Hold avstand 

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Ved å øke avstanden mellom mennesker reduseres risikoen for å smittes av covid-19.   

Du og de du bor med kan omgås normalt. "De du bor med” inkluderer også en kjæreste. Hvis du bor alene, kan du ha to-tre nære venner som du kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.     

Barn og ungdom kan i tillegg til de som de bor med og eventuell kjæreste, ha to-tre nære venner som de kan være fysisk nær (bør være de samme over tid). Barn i barnehage og barneskole kan ha normal lek og omgang med barn som tilhører samme kohort. 

Minst en meter avstand er hovedregelen: 

 • Hold avstand til alle du ikke bor med, og til de du ikke kan være fysisk nær.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være 1 meter avstand fra din skulder til den andres skulder.   
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring. 

Minst to meter avstand er anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:   

 • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering)   
 • er i kontakt med personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet   
 • deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)    Sosiale kontakter, sirkler med definisjoner

Ha færre kontakter enn vanlig  

Det å ha kontakt med mange andre øker risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Vi anbefaler derfor alle å begrense antall kontakter både i private sammenhenger, på arrangementer og på arbeidsplass, skole og studiested.    

 • Du og de du bor med kan omgås normalt. De du bor med inkluderer også en kjæreste. Hvis du bor alene, kan du ha to til tre nære venner som du kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.    
 • Der mange bor sammen, for eksempel i asylmottak, studentboliger eller brakkebyer, bør man dele opp boligen/bygget, slik at kun mindre grupper (maks 5-10) bruker de samme fellesområdene. De mest risikoutsatte bør ha eget bad, toalett og kjøkken eller få maten levert.   
 • Andre kontakter bør også være de samme over tid, for eksempel egne grupper på arbeidsplassen eller i skolen og barnehagen.      

Flere nasjonale anbefalinger og påbud er rettet mot å ha færre kontakter:  

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner, eller til en fast husstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk av noen få venner fra egen kohort.
 • Unge og voksne som har vært i situasjoner der det har vært vanskelig å holde minst én meters avstand, bør holde minst to meter avstand ved besøk hos personer i risikogruppene.  
 • Antallsbegrensninger for private og offentlige sammenkomster og arrangementer. 
 • Antallsbegrensninger og råd for redusert kontakt i idrett.

Merk. Den enkelte kommunen kan ha vedtatt strengere anbefalinger eller påbud. Du må derfor også følge med på kommunens hjemmeside for å holde deg oppdatert om hva som gjelder der du bor.  

Ta vare på deg selv og andre

På grunn av koronapandemien må vi holde avstand til hverandre. Det gjør livet utfordrende for mange. Hvordan skal vi ta vare på oss selv og hverandre nå? Hvordan kan vi være sosiale uten at noen blir utsatt for smitte? 

Kilde: FHI.no