Dødeligheten av hjerteinfarkt nesten halvert på ti år

Dødeligheten av hjerneslag er redusert med 41 prosent, mens dødeligheten av hjerteinfarkt er nesten halvert de siste ti årene.

Kilde: NTB


Det viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret.
I 2017 ble det for første gang registrert flere dødsfall på grunn av kreft enn av hjerte- og karsykdom. Denne tendensen gjelder også for 2018-tallene.

I 2018 ble det registrert 40.768 dødsfall i Norge. 3.660 personer døde som følge av hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette er 2.283 færre enn ti år tidligere da hele 5.903 personer døde av dette.

Den prosentvise nedgangen i dødelighet er noe større ved hjerteinfarkt (49 prosent) enn ved hjerneslag (41 prosent).

Bedre behandlingstilbud
I 2018 var det i alt 5.227 kvinner og 4.851 menn som døde av hjerteinfarkt, hjerneslag og andre hjerte- og karsykdommer. Hjerteinfarkt og hjerneslag er de to hjerte- og karsykdommene som flest dør av.

Nedgangen i dødelighet av hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes sannsynligvis flere forhold.

– Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men både endringer i levevaner, spesielt røykevaner, og et bedre behandlingstilbud har uten tvil betydd mye for nedgangen, sier forsker Inger Ariansen ved Folkehelseinstituttet.

Menn har høyere dødelighet grunnet hjerteinfarkt enn kvinner. For hjerneslag er det mindre forskjell mellom kjønnene.

Lungekreft-dødsfall på vei ned for menn – men ikke for kvinner
Flere menn enn kvinner dør av kreft, men nedgangen i kreftdødsfall er større for menn enn kvinner.

Kreft er den hyppigste dødsårsaken i Norge, og i fjor døde 5.752 menn og 5.150 kvinner av kreft, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Det totale antallet kreftdødsfall har vært mer eller mindre stabilt de siste ti årene, til tross for at befolkningen har blitt både eldre og større.

Mens menn, regnet fra aldersjusterte tall, har hatt en kraftig nedgang i antall lungekreftdødsfall siden 2009, har kvinnenes justerte tall gått litt opp.

– Dette kan skyldes at kvinner begynte å røyke seinere enn menn. Disse kjønnsforskjellene i røykeepidemien avspeiles nå i dødsårsaksstatistikken for lungekreft. Det er en tendens til at dødeligheten av lungekreft hos kvinner ikke lenger øker, men flater ut, sier forsker Inger Ariansen.

HeartSine PAD 350 hjertestarter - NORSK TALE

HeartSine PAD 350 hjertestarter - NORSK TALE

kr 13 738 inkl mva

kr 17 488 inkl mva

Du sparer kr 3 750

HeartSine PAD 360 hjertestarter - HELAUTOMATISK

HeartSine PAD 360 hjertestarter - HELAUTOMATISK

kr 21 238 inkl mva

HeartSine PAD 500 hjertestarter - m/HLR-VEILEDER

HeartSine PAD 500 hjertestarter - m/HLR-VEILEDER

kr 21 863 inkl mva

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5

kr 27 488 inkl mva