Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin vinter!

Vi ønsker deg en fin vinter!

 

Færre tør å utføre førstehjelp på grunn av  koronaviruset

En fersk undersøkelse viser at betydelig flere er redde for å utføre førstehjelp under pandemien enn ellers. Røde Kors har derfor lansert kampanjen «Trygg førstehjelp».

Oppdatert 08.05.2020

Mens 8 av 10 av de spurte i undersøkelsen som er utført av Respons Analyse for Røde Kors svarer at de tør å gi førstehjelp hvis de kommer ut for en person som er bevisstløs eller livløs, svarer bare halvparten at de føler seg trygge på hvordan de skal gjøre det under koronaepidemien.  

45 prosent av de til sammen 1008 respondentene svarer at de er reddere for å utføre førstehjelp nå enn tidligere og mer enn 6 av 10 svarer at de er redd for å bli smittet av koronaviruset hvis de utfører førstehjelp. 

– Dette må vi ta på høyeste alvor. At nesten halvparten av de spurte ikke føler seg trygge på å gi det som i noen tilfeller kan være livreddende førstehjelp, gjør at Røde Kors nå iverksetter tiltak for å sikre at flere føler seg trygge på å utføre førstehjelp, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær  i Røde Kor

I undersøkelsen svarer 84 prosent at de er interessert i å lære mer om hvordan man skal utføre førstehjelp på en trygg måte under koronapandemien. 

– Dette gleder oss, men er ikke overraskende. Nordmenn er generelt veldig kunnskapsrike om og interesserte i førstehjelp og for Røde Kors er dette et sterkt signal om at vi må intensivere opplæringen og kursingen den nærmeste tiden, sier Apeland. 

Korrekt informasjon viktig

Landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik, mener det er viktig at riktig informasjon nå blir formidlet bredt, slik at ikke folk unnlater å yte førstehjelp av frykt for smitte. Hvert år anslås det at rundt 3000 personer får hjertestans uten å være på sykehus. 

– De fleste tilfeller av hjertestans skjer i hjemmet med noen du er i nær relasjon til. Da er smitterisikoen lav og man kan utføre hjerte-lungeredning som vanlig, sier Løvik. 

Norsk Restitusjonsråd har vurdert faren for å bli alvorlig syk av koronavirus ved bruk av hjerte-lungeredning med innblåsinger i reelle hjertestanssituasjoner i Norge til å være lav. 

– Hvis man enten ikke kan eller vil utføre innblåsinger, er det likevel god behandling å gi effektive brystkompresjoner eller bruke hjertestarter. Det er bedre å gjøre noe enn ingenting, sier Løvik, som minner om at 113 alltid skal kontaktes umiddelbart ved akutte situasjoner.  

Ønsker du mer informasjon om hjertestartere? Klikk HER.