Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Se våre gode tilbud!

Se våre gode tilbud!

 

Færre tør å utføre førstehjelp på grunn av  koronaviruset

En fersk undersøkelse viser at betydelig flere er redde for å utføre førstehjelp under pandemien enn ellers. Røde Kors har derfor lansert kampanjen «Trygg førstehjelp».

Mens 8 av 10 av de spurte i undersøkelsen som er utført av Respons Analyse for Røde Kors svarer at de tør å gi førstehjelp hvis de kommer ut for en person som er bevisstløs eller livløs, svarer bare halvparten at de føler seg trygge på hvordan de skal gjøre det under koronaepidemien.  

45 prosent av de til sammen 1008 respondentene svarer at de er reddere for å utføre førstehjelp nå enn tidligere og mer enn 6 av 10 svarer at de er redd for å bli smittet av koronaviruset hvis de utfører førstehjelp. 

I undersøkelsen svarer 84 prosent at de er interessert i å lære mer om hvordan man skal utføre førstehjelp på en trygg måte under koronapandemien. 

Korrekt informasjon viktig

Hvert år anslås det at rundt 3000 personer får hjertestans uten å være på sykehus. De fleste tilfeller av hjertestans skjer i hjemmet med noen du er i nær relasjon til. Da er smitterisikoen lav og man kan utføre hjerte-lungeredning som vanlig.

Norsk Restitusjonsråd har vurdert faren for å bli alvorlig syk av koronavirus ved bruk av hjerte-lungeredning med innblåsinger i reelle hjertestanssituasjoner i Norge til å være lav. Hvis man enten ikke kan eller vil utføre innblåsinger, er det likevel god behandling å gi effektive brystkompresjoner eller bruke hjertestarter. Det er bedre å gjøre noe enn å ikkd gjøre noe. 

Arbeidstakere ønsker å lære førstehjelp på jobben

Røde Kors Førstehjelp kartlegger jevnlig nordmenn sine holdninger til førstehjelp. Undersøkelsene viser at kun halvparten av oss er komfortable med egne førstehjelpskunnskaper. Fredrik Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp (RKF) mener at tallene er positive, men har som mål at alle nordmenn skal få førstehjelpsopplæring.

- Investeringen er marginal. Mange får førstehjelpsopplæringen av arbeidsgiver. Flere får bruk for førstehjelpskunnskapen også utenfor arbeidsplassen. Norske bedrifter er kanskje ikke bevisst at de i et slikt perspektiv sørger for økt trygghet for oss alle, sier Aasebø.

Lærer å redde liv

Røde Kors Førstehjelp opplever stadig økt etterspørsel av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr. Årlig avholder Røde Kors Førstehjelp ca. 2000 førstehjelpskurs for mer enn 30.000 deltakere. I tillegg utplasserer de årlig mellom 2000 til 3000 hjertestartere. Deltakerne på kursene lærer livreddende førstehjelp, der man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.  

- Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra kursdeltakere som har reddet et liv, etter å ha gjennomført førstehjelpskurs, sier Aasebø.

Kunnskapen bør repeteres 

Flere og flere bedrifter er flinke til å investere i førstehjelpskurs til sine ansatte. Men denne kunnskapen bør repeteres hver år til halvannet slik at man praktisk kan gjennomføre førstehjelpshandlingene på en god og effektiv måte. Det kan være avgjørende i kritiske situasjoner.

For å lese mer om førstehjelpskurs, klikk HER.

Flere overlever

Tallene fra Norsk Helseinstitutt viser at stadig flere overlever hjertestans utenfor sykehus. At stadig flere tar førstehjelpskurs fører til at folk føler seg mer kompetent til å utføre de enkle tingene som skal til for å redde et liv.

- Flere har nå kunnskap om livreddende førstehjelp, og vi mener at dette er en viktig grunn til at flere overlever. I tillegg utplasseres flere og flere hjertestartere, noe som også vil være med på å øke sannsynligheten for å overleve en hjertestans. For hvert minutt som går mellom hjertestans og defibrillering, reduseres sjansen for overlevelse med 7 til 10%. Etter ti minutter er dermed sjansen for at en person overlever nesten ute. Derfor bør alle bedrifter og organisasjoner ha en hjertestarter lett tilgjengelig, sier Aasebø.

Enorm utvikling på få år

I tillegg til utplassering av hjertestartere og forbedret føstehjelpskunnskap, har også førstehjelpsutstyret forbedret seg. Før var hjertestarterne store og tunge. Nå er de bedre, lettere og rimeligere enn de var for bare noen år siden. Mye av forskjellene på hjertestarterne ligger i utvikling og forskning. Takket være teknologiutviklingen har hjertestartere på samme måte som mobiltelefoner fått flere egenskaper. I tillegg har de blitt mye rimeligere de siste 5 årene.

- Vi vet med sikkerhet at folk som har tatt kurs føler seg tryggere. Vi er veldig begeistret for alle selskaper og organisasjoner som gir førstehjelpskurs til sine ansatte, avslutter Fredrik Asebø.

Ønsker du mer informasjon om hjertestartere? Klikk HER.