Hjertestans er vanskeligere å oppdage under pandemien

Vi sitter mer isolert og har mindre kontakt, noe som gjør det vanskeligere å oppdage hjertestans i tide til å gjøre noe. Hjertestans skjer selv om det er pandemi.

Det er ikke før pandemien er over at man kan se hvordan Covid-19 faktisk har påvirket overlevelsesraten for hjertestans i Norge, men foreløpige tall fra våre naboland viser at det trolig skjer færre hjertestans under pandemien, ettersom vi gjør færre aktiviteter som kan utsette oss for det, samtidig som det er blitt vanskeligere å oppdage siden vi er mer isolert.

Redd for å gi førstehjelp

Retningslinjene for hjerte- og lungeredning har i løpet av det siste året ikke vært gjennomført slik de vanligvis blir. Anestesisykepleier og fagsjef i Røde Kors Førstehjelp, Jørn Thomassen, forteller at folk er mer bekymret for å gi hjerte- og lungeredning, og at de har fått beskjed om å ikke blåse, men kun gi kompresjoner av 113 i mange tilfeller. Retningslinjene nå er at man skal både blåse og gi kompresjoner ved hjertestans utenfor sykehus.

- Kun dersom man har grunn til å anta smitte, skal man ikke blåse, og da kun gi kompresjoner, men det vil 113 veilede deg med å vurdere, sier Thomassen.

Tallene er hentet fra kvalitetsregistrene til Norsk hjertestansregister for hjertestans utenfor sykehus og blir registrert av 113 og ambulansetjenesten. Det er for tidlig å si om det det å ikke gi innblåsinger også vil påvirke statistikken.

Færre hjertestans totalt

Samtidig som isolasjon trolig gjør at færre hjertestans blir oppdaget i tide, blir det spennende å se om tallene, når de kommer til høsten, dokumenterer at det blir færre hjertestans totalt sett i 2020.

- Dette handler nok om at vi holder oss mer i ro og gjør mindre som kan utsette oss for hjertestans, sier Thomassen.

Ulik overlevelse i byene

Samtidig viser tall fra 2019 at det er forskjell på overlevelse i de ulike byene.

Norsk Hjertestansregister viser at det nasjonalt er 85 % som får hjerte- og lungeredning og at 29 % av disse overlever.

- I Oslo får 88 % hjerte- og lungeredning utenfor sykehus, og 29 % overlever. I Bergen er det 83 % som hjerte- og lungeredning, og 31 % av disse overlever, sier Thomassen og sier disse tallene er basert på både innblåsinger og kompresjoner.

Innblåsinger er spesielt viktig når det handler om å få nok oksygen for å få hjertet i gang igjen som for eksempel ved drukning, mat i halsen og overdoser. Med hjertestans på grunn av hjertesykdom vil kompresjoner under enkelte forutsetninger være nok for å utnytte luften som ligger i lungene.

- Hvis det ikke er mistenkt smitte, er det viktig å gjennomføre hjerte- og lungeredning som vanlig, sier Thomassen.

Hvordan øke overlevelsesraten ved hjertestans?

Thomassen oppfordrer folk til å ha kontakt med de det er mulig å ha kontakt med, og gjerne de som er i en risikogruppe. Hjertestans skjer selv om det er pandemi.

- Følg hverandre opp og ring de som er sårbare og ensomme, og hvis du føler deg uvel oppfordrer vi deg til å ta kontakt med helsetjenesten, slik at du kan få en tidlig vurdering for å unngå hjertestans. Vi vet at her har mange nølt med å ta kontakt med helsevesenet, men det er viktig å få en tidlig vurdering, sier Thomassen.

Kunnskap om førstehjelp og hjerte- og lungeredning er ferskvare, og Thomassen anbefaler alle å friske opp kunnskapene gjennom førstehjelpskurs som nå finnes digitalt blant annet.

Kilder:

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/486/resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertestansregister