10 år med svært fornøyde kurskunder!

Vi har spurt våre kunder om hva de syntes om våre kurs og instruktører. Kundetilfredshetsundersøkelsen vår bekrefter nok en gang at våre kursdeltagere er svært fornøyd med våre kurskonsepter og instruktører. Tusen takk! Vi vet at det forplikter, og lover å stå på for at dere skal være like fornøyde i framtiden. Målet vårt er å levere topp kvalitet fra første kontakt, gjennomføring til oppfølging.

I 2018 avholdt Røde Kors Førstehjelp 2694 førstehjelpskurs og ca. 32.000 ansatte i norske bedrifter og befester med dette posisjonen vår som markedsleder innen førstehjelpskurs i Norge.

Meget fornøyd

Resultatene er fra vår anonyme spørreundersøkelse som sendes til alle kursdeltagerne som ikke har reservert seg fra dette. Svarene under er fra januar til oktober i 2018 og har totalt 2300 respondenter. Ca. 8 % av kursdeltagerne våre i denne perioden har svart. Resultatene er målt på en 1- 6 skala, der 1 er ”misfornøyd” og 6 er ”meget fornøyd”. Resultatene kan oppsummeres slik: 5.0- 6.0 fortsett slik, 4.5-4.9 bra og 4.0- 4.4 akseptabelt.

 

Vi har det største nettverket av dyktige førstehjelpsinstruktører i Norge. Disse er lokalt plassert, noe som sikrer våre kunder rask levering av kurs der hvor deltagerne har tilhold. Instruktører har bakgrunn fra sykehus, ambulansetjenesten eller har annen tilsvarende helsefaglig bakgrunn. Alle instruktører er dyktige formidlere som er sertifiserte og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for førstehjelp.

 

Anbefaler Røde Kors Førstehjelp

Som man kan lese av resultatene under anbefaler kursdeltagerne kursene våre til andre. Vi svært gode tilbakemeldinger på våre kurskonsepter og instruktører. Da er også fallhøyden for oss stor. Derfor skal vi fortsette å jobbe knallhardt for å fortjene å ha Norges mest fornøyde kunder i framtiden også - og det skal vi gjøre på samme måte som vi alltid har gjort.

Har du et forbedringsforslag, vil vi g

jerne høre fra deg. Alle forslag blir vurdert, og mye av det vi har levert er et resultat av kunders tilbakemeldinger.