Over 6 millioner i støtte til lokalt Røde Kors for 2023

I disse dager overfører Røde Kors Førstehjelp hele 6 millioner kroner tilbake til lokalt Røde Kors i Norge. Av dette beløpet vil nesten million kroner bli distribuert til de ulike lokalforeningene i Hordaland Røde Kors.

Korpsleder Cornelius Aspaas i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps. (Foto: Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps)

- Dette er en viktig inntekt for oss 

Laksevåg Røde Kors er en av lokalforeningene som nyter godt av midler mottatt av Røde Kors Førstehjelp. 

- Når Røde Kors Førstehjelp holder kurs i vårt område, så avlaster det våre frivillige instruktører, som ofte ikke har anledning til å holde kurs på dagtid. Dessuten får vi jo en fin andel av kursomsetningen i vårt område, uten at det tar kapasitet fra våre frivillige, sier korpsleder Cornelius Aspaas i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps.  

- Midlene vi får fra Røde Kors Førstehjelp hjelper oss å holde i gang våre mannskapsbiler og redningsbåter, og annet nødvendig utstyr som vi bruker på lete- og redningsaksjoner. Dette er en viktig inntekt for oss!

Provisjon til lokale Røde Kors avdelinger 

Når Røde Kors Førstehjelp holder førstehjelpskurs får Røde Kors-lokalforeningen i området kurset avholdes hele 20 % av omsetningen på førstehjelpskurset. Dette er en inntekt som så brukes til lokale aktiviteter.

- Kunder som bestiller førstehjelpskurs oppgir at kvalitet og gode priser er viktig. Fleksibilitet i forbindelse med tid og sted er også helt avgjørende. Samtidig syntes mange kunder at det er en fin tilleggsdimensjon at hele 20 % av kursomsetningen går tilbake til lokalt Røde Kors, sier administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp, Fredrik A. Aasebø.

Bedrifter som velger oss som leverandør er med på å styrke lokal beredskap. De økonomiske tilbakeføringene fra Røde Kors Førstehjelp er derfor et viktig tilskudd for lokalforeningen i ditt nabolag.

- Pengene vi overfører til lokalt Røde Kors blir blant annet brukt til mer og bedre utstyr og til utdanning av de frivillige, for å nevne noe, sier Aasebø.

Bakgrunn

Røde Kors Førstehjelp ble startet i 2008 for å bidra til å øke førstehjelpskunnskap og forbedre tilgangen til livreddende utstyr i Norge. Alt av overskudd fra virksomheten skal i tillegg tilbakeføres til den frivillige humanitære og operative innsatsen til Røde Kors. Til sammen er mer enn 40 millioner kroner blitt overført til lokale Røde Kors-avdelinger, takket alle som kjøper førstehjelpskurs og utstyr fra Røde Kors Førstehjelp!

Visste du at vi tilbyr alle enheter i Røde Kors førstehjelpsutstyr til kostpris? Registrer deg i nettbutikken for å få riktige priser. For spørsmål om førstehjelpsutstyr eller bestilling, ring Røde Kors Førstehjelp 56 12 37 00 eller send en e-post til post@rodekorsforstehjelp.no.