Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin vinter!

Vi ønsker deg en fin vinter!

 

Smitteregler for våre førstehjelpskurs

For å bidra til å minske spredningen av koronasmitte har vi utarbeidet «Trygt førstehjelpskurs» som beskriver smitteverntiltakene på våre førstehjelpskurs. Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

Tiltak for å sikre god hånd- og hostehygiene og andre smitteverntiltak på kurset gjennomgås ved kursstart. Her går vi også gjennom Koronavettreglene til Røde Kors.

 

Undervisningsrommet må ha plass til at deltagerne har èn meters avstand fra hverandre under hele kurset. Sett opp stoler med riktig avstand før instruktøren kommer. Kurset kan ha opptil 16 kursdeltagere om lokalene tillater dette. Det skal være 2 meters avstand mellom deltagerne under de praktiske øvelsene.

 

I pauser oppfordres også kursdeltakerne til å holde seg i små grupper (4- 5 personer) med 1- 2 meters avstand fra hverandre.


Tiltak for å sikre god hånd- og hostehygiene og andre smitteverntiltak gjennomgås ved kursstart. Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, eventuelt mulighet for håndvask må være tilgjengelig under hele kurset for kursdeltakere og instruktør.

 

Skulle noen bli syk på kurset varsles arbeidsgiver og disse sendes hjem.

 

Helsedirektoratet legger fortløpende ut informasjon på deres hjemmeside og på helsenorge.no. I tillegg har Folkehelseinstituttet mye nyttig informasjon på sin hjemmeside. Situasjonen utvikler seg fort, og vi anbefaler alle å følge med på disse nettstedene.»

 

Her finner du alle våre førstehjelspskurs