Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Anbefalinger for håndhygiene

Forutsetninger for effektiv håndhygiene er at den utføres til rett tidspunkt, på rett måte og med riktige produkter.

Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer. Ved korrekt utført hånddesinfeksjon drepes 99,99 prosent av de transiente mikroorganismene innen 20-30 sekunder, mens man ved korrekt utført håndvask mekanisk fjerner 99,90 prosent av den transiente floraen i løpet av 40-60 sekunder.

Ved korrekt utførelse er både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann effektive og gode metoder for håndhygiene. Erfaringene viser imidlertid at man ved innføring av hånddesinfeksjon som metode lettere oppnår høyere etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger. Hånddesinfeksjon er i tillegg mer skånsomt for huden på hendene, det er lettere å gjøre tilgjengelig der håndhygiene skal utføres og det er mer kostnadseffektivt. Hånddesinfeksjon er derfor anbefalt som metode for håndhygiene innen helsetjenesten.

Antibac dreper raskt og effektivt bakterier, ulike virus og sopp

Hånddesinfeksjon

I Norge er det tradisjon for bruk av alkohol til vanlig hånddesinfeksjon, og alkohol i kombinasjon med klorheksidin til kirurgisk hånddesinfeksjon.

Desinfeksjonsmidler med generell desinfiserende eller antibakteriell virkning omfattes av forskrift om biocider. Biocider er stoffer eller stoffblandinger som skal kunne ødelegge, uskadeliggjøre eller bekjempe virkningen av mikroorganismer. Miljødirektoratet er tildelt mandat for godkjenning av produkter i henhold til forskriften.

Det finnes en rekke ulike virkestoffer som benyttes til hånddesinfeksjon. I Norge er det tradisjon for bruk av alkohol til vanlig hånddesinfeksjon, og alkohol i kombinasjon med klorheksidin til kirurgisk hånddesinfeksjon.

Produkter som inneholder andre virkestoffer, eksempelvis jodofor, triklosan og kvartære ammoniumforbindelser, er mindre egnet som middel for hånddesinfeksjon på grunn av begrenset effekt, bivirkninger og resistensutvikling.

Se vårt utvalg av smittevernprodukter her

Håndvask med såpe og vann

Hensikten med håndvask er å fjerne synlig forurensning og transient hudflora.

Fremgangsmåte ved håndvask

Håndvask med såpe og vann skal benyttes når hendene er synlig forurenset med organisk materiale, som kroppsvæsker, mat og jord, etter toalettbesøk, ved kjent eller mistenkt smitte med Clostridium difficile og etter kontakt med kjemikalier.

Hensikten med håndvask er å fjerne synlig forurensning og transient hudflora.

Effektiv håndvask krever at alle hendenes overflater blir rengjort, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander under aktivitet. Å utføre effektiv håndvask tar 40-60 sekunder.

Det anbefales å utføre håndvask med lunkent vann. Håndvask med for varmt vann vil kunne øke faren for utvikling av hudlidelser (dermatitt) og påvirke etterlevelse i negativ retning både med hensyn til frekvens og teknikk.

Vann anvendes til å fordele såpen, redusere såpens uttørrende effekt på huden, og skylle hendene fri for forurensning. Håndvask med vann alene har lite effekt.

Håndvask trinn for trinn

Hendene må være fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.1,2,3

  1. Fukt hender og håndledd i lunkent, rennende vann. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander.
  2. Tilsett en eller to pump med såpe i en håndflate. Mengden skal være tilstrekkelig til at begge hender dekkes. Dette vil avhenge av hendenes størrelse.
  3. Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander. Gi ekstra oppmerksomhet til områder som ofte blir glemt: tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper.
  4. Skyll hendene grundig under lunkent, rennende vann.
  5. Klapptørk hendene godt med rent engangs papirhåndkle.
  6. Håndbetjente kraner stenges med det brukte papirhåndkleet.

Produkter til bruk ved håndvask

Den rengjørende effekt ved bruk av såpe skyldes at fettløsende midler i såpen i kombina­sjon med vann løser opp løstsittende transiente bakterier sammen med skitt og organisk forurensning (f. eks blod og spytt). De mekaniske bevegelsene under hånd­vasken bidrar til å løse opp skitt og forurensning. Partiklene skylles deretter av hendene. Såper til håndvask skal være uten antimikrobielle tilsetningsstoffer, med unntak av ved kirurgisk håndvask.

Det finnes ingen standarder som setter krav til effekt av vanlig håndsåpe. Håndsåper uten desinfiserende virkning regnes som kosmetikk og reguleres i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter. Mattilsynet er ansvarlig myndighet. Enkelte produsenter velger allikevel å teste produktene i henhold til NS-EN 1499.

Håndsåpe finnes i ulike former, eksempelvis som flytende, skum og som faste såpestykker. Milde flytende såper uten tilsatt parfyme eller konserveringsmiddel er anbefalt.

Såpestykker kan lett bli kontaminert ved bruk og er ikke anbefalt innen helsestjenesten.

Det er lite forskning knyttet til bruk av skumsåpe i kliniske settinger, og det anbefales derfor heller ikke.

Flytende såpe kan også forurenses, eksempelvis ved påfyll av etterfyllbare dispensere. For å hindre kontaminering av flytende såpe bør såpen leveres i lufttette engangsbeholdere som sikrer mot retrograd forurensning. Det vil si at posen faller sammen ettersom såpen forbrukes.

Håndvask med antimikrobiell såpe utgjør en ekstra belastning for huden på hendene. Det er også vist resistensutvikling mot virkestoff som klorheksidin. Antimikrobiell såpe er derfor ikke anbefalt til bruk ved ordinær håndhygiene.

Se vårt utvalg av desinfeksjonsmidler

Kilde: Folkhelseinstituttet