Korrekt bruk av medisink munnbind

Bruk av munnbind og ansiktsmaske erstatter ikke andre smitteforebyggende tiltak. Håndhygiene, sosial distanse og hostehygiene er fremdeles det viktigste vi gjør for å bidra til mindre spredning av Covid 19.

Illustrasjonsbilde: AdobeStock

Bruk av munnbind og ansiktsmaske erstatter ikke andre smitteforebyggende tiltak. Håndhygiene, sosial distanse og hostehygiene er fremdeles det viktigste vi gjør for å bidra til mindre spredning av Covid 19. 

 

Medisinske munnbind

Medisinske munnbind er til engangsbruk, og er godkjent til bruk av personer som er syke eller personer som er i nærkontakt med syke personer.

Medisinske munnbind kan grovt deles inn i tre ulike klasser, I, II og IIR. Jo høyere tall, jo bedre filtrerer munnbindene. IIR er spesielt laget for å beskytte mot sprut. Røde Kors Førstehjelp fører klasse IIR medisinske munnbind.

Klikk her for å se vårt utvalg av munnbind

Gode råd ved bruk av munnbind

 • Vask hendene ofte med varmt vann og såpe. Hånddesinfiserende midler er et godt alternativ ved mangel på vann.
 • Unngå å ta på munnbindet mens du bruker det.
 • Medisinske munnbind skal kun brukes én gang før de kastes i søpla.
 • Medisinske munnbind skal byttes regelmessig, eller så fort de er fuktig eller synlig tilsølt.
 • Har du mye skjegg bør du vurdere å ta det bort, slik at munnbindet sitter riktig over munnen.


Riktig bruk av munnbind

Med munnbind kan du forebygge at du smitter andre. I tillegg til reduserer du risikoen for å bli smittet selv. For at munnbindet skal fungere må det brukes på riktig måte. Dersom du bruker det feil, øker dette sjansen for at du kan bli smittet.

Når du skal ta på et munnbind:

 • Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne eventuelle smittebærende stoffer.
 • Plasser munnbindet over nese, munn og hake.
 • Fest strikken/båndene bak ørene eller hodet (avhengig av type munnbind).
 • Brett ut munnbindet så det sitter godt og dekker nese og munn.

Når du skal ta av et munnbind:

 • Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.
 • Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste. 
 • Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i strikkene/båndene.
 • Munnbind til engangsbruk skal kastes i søppelbøtta. Ikke ta på det. 
 • Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne eventuelle smittebærende stoffer.

Råd til dem som benytter munnbind eller ansiktsmaske

Flere flyselskap, blant annet SAS og Norwegian, krever i tråd med anbefalinger fra Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået (EASA) bruk av munnbind. Påbudet gjelder foreløpig til og med 31. august. Det er passasjeren selv som må sørge for å ha med tilstrekkelig utstyr til reisen. Barn under 6 år er unntatt fra regelen. Enkelte land oppfordrer til/krever bruk av munnbind/ansiktsmaske. Det er også personer som av andre grunner velger å bruke dette. 

Antibac - Nå på lager, rask levering!

Når en benytter munnbind eller ansiktsmaske, er følgende forhold viktig:

 • Bruk av munnbind og ansiktsmaske erstatter ikke andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1 meter.
 • Håndhygiene må gjennomføres før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller ansiktsmasken.
 • For at munnbindet og ansiktsmasken skal ha optimal effekt, må det sitte tett rundt hele omkretsen (munn, nese og hake) i hele perioden du bruker det. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken, eller flytt det opp og ned.
 • Munnbind og ansiktsmaske har begrenset effekt og levetid, og må byttes med jevne mellomrom (når det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise). 
 • Munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom en du tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.
 • Ansiktsmasken skal ikke tas på igjen før den er vasket. Den kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.
 • Munnbind og ansiktsmaske oppleves ofte som ubehagelig å ha på, og som regel vil personer som har munnbind/maske på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbindet/ansiktsmasken og rengjør hendene dersom du gjør det. Unngå å berøre forsiden på munnbindet/ansiktsmasken og deretter øyne eller ansikt.
 • Vis toleranse rundt munnbindbruk - både overfor de som bruker det og de som ikke gjør det.

Klikk her for å se vårt utvalg av smittevernprodukter

 

Kilde: FHI og Apotek1