Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin vinter!

Vi ønsker deg en fin vinter!

 

Førstehjelp og personlig beredskap

Hvor lang tid tar det før ambulansen kommer der du bor? Hvis svaret, som i Oslo på sitt beste er åtte minutter, bruker jeg å si «prøv å holde pusten i åtte minutter». Da skjønner alle at hvis du gjør det er du død. Det betyr at du og jeg må ta initiativ (Tidligere president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv).

Foto: Røde Kors Førstehjelp

Hva motiverer deg til å lære deg førstehjelp? Famille, venner eller andre nære som skader seg eller blir syke? Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. Lær deg førstehjelp. Arranger et kurs på jobb eller med gå med familien. Det kan være avgjørende for om noen vil overleve en kritisk situasjon.

Førstehjelp er noe alle bør kunne. På et førstehjelpskurs vil du lære deg hva du skal gjøre i kritiske situasjoner og behandle skader som for eksempel brudd, blødninger, fallskader, klemskader, også videre. Hver dag skader mennesker seg både på jobb og i private situasjoner. Mer enn 2500 mennesker faller om med akutt og uventet hjertestans hvert år utenfor sykehus. Bare 1-2 % overlever. Her kommer noen tips på noen viktige områder man bør ha fokus på når det gjelder livreddende førstehjelp.

Vær klar! Det nytter!
Vær klar til:

…å handle
…å varsle
…å yte riktig førstehjelp
…å stabilisere situasjonen

Undersøkelse av personer som er skadet og/ eller bevisstløse
De første minuttene er avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. Derfor er det viktig at du undersøker pasienten systematisk, ringer etter hjelp og iverksetter nødvendige livreddende tiltak.

Få raskt oversikt på følgende:
1. Hva har skjedd?
2. Er pasienten våken?
3. Puster han normalt?
4. Hvordan er huden?

En god huskeregel for undersøkelse av bevisstløse pasienter er BLÅS:

Varsling av hendelser til 1-1-3
I Norge har vi tre nød- sentraler; 1-1-0 Brann, 1-1-2, Politi og 1-1-3 Medisinsk Nødtelefon (ambulanse). Når du kommer ut for en situasjon som krever førstehjelpshandling, eller i situasjoner der du er usikker på hva du skal gjøre, så bør du varsle 1-1-3 om dette. Sett mobiltelefonen din på høyttaler og følg disse prinsippene når du varsler:

- Behold roen
- Hvem ringer
- Hvor ringer du i fra
- Hva har skjedd.
- Gi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen og eventuelt hvor mange personer som er involvert.

Akutt hjertestans
Dersom en person er bevisstløs og ikke puster normalt så har personen mest sannsynlig hjertestans. Når hjertet stopper å pumpe så opphører all sirkulasjon av blod og oksygen til organene våre. Hos barn er ofte mangel på oksygen årsaken til at hjertet stopper, men hos voksne er det som regel direkte problemer i hjertet som fører til hjertestans. For å øke overlevelsesmuligheten, er det uansett årsak viktig å komme raskt i gang med god hjertelungeredning, og koble til hjertestarter så tidlig som mulig. For hvert minutt som går minsker overlevelsessjansen med 10% dersom man ikke gjør god hjerte- lungeredning i kombinasjon med bruk av hjertestarter. Tiden er den kritiske faktoren ved en hjertestans.

Slik gjør man ved akutt hjertestans:
1. Sikre situasjonen og stedet
2. Dersom ikke tegn til liv, varsle 113/rop etter hjelp
3. Starte med 30 brystkompresjoner og gi 2 innblåsinger
4. Koble til hjertestarter og følge instruksjonene. Fortsett med dette frem til ambulansepersonalet/ helsepersonell tar over pasient

 


Bruk av hjertestarter – alle kan klare det
En hjertestarter er i dag å regne som en naturlig del av det ordinære førstehjelpsutstyret og man trenger ingen spesialkompetanse for å kunne håndtere denne.

Alle hjertestartere som selges av Røde Kors Førstehjelp er i henhold til norske retningslinjer og er svært enkle i bruk. De gir gode og tydelige norske taleanvisninger og veileder førstehjelperen under hele forløpet. Noen hjertestartere kan også gi tilbakemelding på hva man faktisk gjør. De vil fortelle deg om du bør komprimere hardere, svakere, fortere eller saktere for å gi optimale hjertekompresjoner til pasienten.

Et hjertestarterkurs vil kunne trygge brukeren, senke barrierene for å bruke den og sikre optimal behandling på pasienter med hjertestans.

Klarer man å starte med tidlig hjerte- og lungeredning, samt gitt det første strømstøtet fra hjertestarteren i løpet av de første minuttene etter at hjertestansen har inntruffet, vil man øke overlevelsesevnen betydelig.

Ved å komprimere hjertet, vil man opprettholde en viss sirkulasjon i kroppen slik at man får forsynt viktige organer med oksygen. En hjertestarter påfører hjertet et strømstøt som slår ut all elektrisk aktivitet i hjertet. Etter støtet har slått ut uønsket elektrisk aktivitet, får hjertet en mulighet til å sende normale elektriske impulser, som igjen kan føre til normal pulsgivende rytme.

Jo tidligere man får gitt det første sjokket fra hjertestarteren, desto større sjanse har pasienten til å overleve.

Hvordan bruker vi en hjertestarter?

1. Sikre situasjonen og stedet
2. Identifiser behovet for hjertestarter og livreddende førstehjelp (bevisstløs pasient som ikke puster normalt)
3. Varsle 1-1-3
4. Start hjerte- lungeredning 30:2
5. Koble til hjertestarteren og følg instruksjonene

Røde Kors Førstehjelp ønsker å plassere flest mulig hjertestartere ut til stedene/områdene der pasientene faller om fordi vi ønsker å bidra til å redde flest mulig liv.

Nytt nasjonalt hjertestarterregister – 113.no
Hjertestartere kan redde liv, men bare dersom man vet hvor de er. Hver dag dør flere personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans. Mange av disse kunne vært reddet med rask og god behandling. Dersom man kjenner til hvor nærmeste hjertestarter er, vil man kunne spare dyrebar tid.

Apotek1 og Røde Kors Førstehjelp startet mot slutten av 2015 et initiativ med å bygge et nasjonalt hjertestarterregister med håp om at myndighetene ville overta arbeidet på sikt. Hensikten var at publikum kunne gjøre seg kjent med hvor det finnes hjertestartere i sitt nærområde – hjemme, på fritiden eller på jobb. Røde Kors Førstehjelp kontaktet og verifiserte mer enn 3500 hjertestartere til registeret!
1.mars 2017 ble det laget et nasjonalt register i regi av Helse- og omsorgsdepartementet ved Helseminister Bent Høie. Røde Kors Førstehjelp er blant de få akkrediterte bidragsyterne til det nye nasjonale registeret, www.113.no. Det er lagt godt til rette for at alle som eier en hjertestarter skal kunne bidra til at 113.no blir en suksess ved at det er lett å registrere nye hjertestartere. De mange tusen oppføringene fra vårt opprinnelige register vil samordnes og overføres til det nasjonale registeret i løpet av våren.
Med et offisielt nasjonalt register vil private hjertestartere endelig bli tilgjengelig for AMK. Når folk ringer 1-1-3, skal AMK-sentralene ha oversikt over hvor det finnes hjertestartere, slik at de kan gi publikum beskjed om hvor de kan løpe og hente en hjertestarter og dermed kunne avgi sjokk før ambulansen ankommer. Dette vil kunne redde mange liv årlig i tiden fremover.

Stadig flere bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kjøper hjertestartere. Vi håper at alle som leser dette vil bruke noen minutter og registrere nærmeste hjertestarter på 113.no.