Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin vinter!

Vi ønsker deg en fin sommer!

 

Hvilke krav stilles?

 

Bakgrunnen for Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone® er kvalitetssikring av førstehjelpberedskapen ved hjertestans.

Stadig flere skaffer seg en hjertestarter, enten det er en privat bedrift, kjøpesenter, offentlig transportmiddel osv. Dette er med på å øke mulighetene for å overleve hjertestans da ambulansen normalt ikke er tilstede når hjertestans inntreffer. Gjennomsnittlig utrykningstid i Norge varierer og målet er at ambulansen skal være på plass innen 12 minutter i byene. Se kart med utrykningstiden for byer og distrikter i Norge her. https://www.nrk.no/norge/_rekker-ikke-ambulanse-responstiden-1.11797555

Forskning viser at kvalitets HLR (Hjerte -og lungeredning) sammen med sjokk fra en hjertestarter innen 3 minutter fra hjertestans inntreffer, gjør at 75% kan overleve hjertestans. En vet også at sannsynligheten for overlevelse synker med ca. 10 % i minuttet fra hjertestansen inntreffer og frem til en får gitt sjokk med en hjertestarter. Når en også vet at kvaliteten på HLR er med på å øke muligheten for overlevelse med inntil 420%, før ambulansen kommer, og/eller en får gitt sjokk med hjertestarter, er kvalitetssikring for å oppnå dette, noe Røde Kors Hjertesikker Sone® jobber mot.
Ved å kombinere og kvalitetsikre faktorer som rask tilgang på hjertestarter, dokumentert kvalitet på HLR, jevnlig oppfølging, vil en kunne øke sannsynligheten for å redde flere som får uventet hjertestans.

Det er dette Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone handler om. Kvalitetssikre at flest mulig kan overleve hjertestans i et definert område som da kan merkes med Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone. Dette er noe som vil igjen gi økt trygghet for dine kunder og ansatte. Enten det er et kjøpesenter, ferge, kontor, svømmehall, idrettsanlegg, kommune, flyplass eller andre områder der mennesker ferdes. I tillegg gir sertifiseringen et signal om at her tar bedriften sikkerheten på alvor. Spesielt når en blir sertifisert av Røde Kors Førstehjelp.

Noen av kravene er at Hjertestarter skal være tilgjengelig innen 3 minutt (Noen bedrifter må derfor ha flere hjertestartere)
En skal ha en FDA godkjent hjertestarter. Alle hjertestartere skal være merket og offentlig tilgjengelige Førstehjelpere skal ha godkjent hjertestarterkurs. (NRR, NGF eller Røde Kors Førstehjelp).

Det skal normalt alltid være tilstede Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone sertifiserte førstehjelpere. Førstehjelpere må bestå sertifisering hver 6 mnd. (Her benyttes blant annet treningsdukker som måler objektiv hvor flink en er i HLR.) En må følge kravene i internkontrollsystemet som følger med Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone. Følges ikke kravene vil status kunne fjernes frem til en har fått rettet på avvikene som Røde Kors Førstehjelp oppdager.

Ønsker din bedrift å bli Røde Kors Førstehjelp Hjertesikker Sone? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fakta om hjertestans
- 1/3 -1/4 av alle med akutt hjerteinfarkt dør plutselig og uventet før de kommer til sykehus
- 3/4 av alle dødsfall i forbindelse med hjerteinfarkt skyldes hjertestans utenfor sykehus (BMJ 2001;322:1385-8)
- 2/3 av dødsfall på arbeidsplassen skyldes plutselig hjertestans eller andre hjertekarsykdommer (1/3 skyldes skader) (Circulation suppl. Vol 102, No 8, Aug 22, 2000)

Fire myter om plutselig hjertestans
1. Det er bare eldre som rammes. Feil ! Selv om flertallet er eldre, rammes også mange unge!
2. Vi redder folk til et varig pleietrengende liv. Over 90 % av de som overlever, klarer seg selv etterpå. 5-7% blir pleietrengende (= prisen vi må betale?) .
3. Hjertestans rammer bare svært syke hjerter. Plutselig hjertestans kan ses på som et "elektrisk ulykkestilfelle" i et hjerte som slett ikke behøver å være spesielt sykt eller skadd.
4. Hvis pas. overlever, er livsprognosen likevel dårlig.  © De som utskrives fra sykehuset og klarer seg selv, lever statistisk nesten like lenge som andre!

Fire myter om plutselig hjertestans Feil ! © NRR 2009