Hva er fordelene med en helautomatisk hjertestarter?

Når hvert sekund teller!  Tidlig defibrillering kombinert med hjerte- og lungeredning, kan forbedre overlevelsesgraden opptil 74 %, når defibrillering leveres innen tre minutter etter hjertestans. For hvert minutt som går mellom hjertestans og defibrillering, reduseres sjansen for overlevelse med 7 til 10 %.

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5

Velger man en helautomatisk hjertestarter, kan man redusere unødvendige støtforsinkelser.

Hva er en helautomatisk hjertestarter?

En helautomatisk hjertestarter er en hjertestarter som analyserer og selv gir sjokk når dette er påkrevd, til forskjell fra en halvautomatisk hjertestarter der førstehjelperen selv må trykke på sjokk-knappen.

Se vårt utvalg av helautomatiske hjertestartere.

Hjertestarterne ser nesten helt like ut og sier nesten det samme. Den eneste forskjellen er at helautomatiske hjertestartere ikke har den røde «sjokk-knappen» under displayet. En helautomatisk hjertestarter vil gi deg en ekstra varsling før avlevering av sjokk. Den vil gi de samme klare beskjedene og gode hjelpen som de andre FDA-godkjente halv-automatiske hjertestarterne på markedet.

Les mer om hvorfor du bør velge en FDA-godkjent hjertestarter.

Hvorfor velge en helautomatisk hjertestarter?

Helautomatiske modeller er spesielt utviklet for å hjelpe førstehjelperen som er usikker på bruken av hjertestarter ved hjertestans. Studier har vist at en helautomatisk hjertestarter er trygg, effektiv og kan redusere forsinkelser knyttet til å trykke på sjokk-knappen under en livredning.

Er det større risiko ved bruken av helautomatisk hjertestarter enn halv-automatisk?

Ved sammenligning av en helautomatisk og halv-automatisk hjertestarter, viser en studie at bruken av en helautomatisk hjertestarter ikke går utover sikkerheten.

Studien viste også at førstehjelperne følte seg generelt tryggere ved bruk av en helautomatisk hjertestarter når det var tilskuere i nærheten. Forfatterne av studien tilskriver den forbedrede sikkerheten til det faktum at den helautomatiske hjertestarteren i studien hadde en ekstra talemelding om ikke å berøre pasienten umiddelbart før støtlevering.

Videre ble det påpekt at førstehjelpere ved bruk av halvautomatisk hjertestartere var fokusert på å trykke på sjokk-knappen, mens førstehjelperen som benyttet en helautomatisk hjertestarter kunne fokusere på talemeldingene og samhandle mer med tilskuere før støtlevering. Dette igjen gir en mer effektiv behandling av pasienten og økt trygghet for førstehjelperen.

 Se film om helautomatisk og halvautomatisk hjertestarter:

Her finner du en oversikt over våre hel- og halvautomatiske hjertestartere.

Er det behov for kurs i bruken av hjertestarter?

Vi mener det er viktig med et godt hjertestarterkurs uavhengig av om man velger en hel- eller halvautomatisk hjertestarter. Om man kommer over en hjertestarter utenfor Norge er sannsynligheten stor for at denne er helautomatisk.

Våre hjertestarterkurs inkluderer førstehjelp, og tilpasses din bedrift. Les mer om hjertestarterkurs her. 

Røde Kors Førstehjelp har, som første kursleverandør i Norge, lagt til informasjon om helautomatiske hjertestartere i kursene våre. Vi vil fremdeles bruke halvautomatiske treningshjertestartere på de praktiske øvelsene i våre kurs. Det er alltid viktig å bli kjent med hjertestarteren man har i beredskap, men våre kurs og instruktører gir deg tilstrekkelig kunnskap uavhengig av hjertestartertype og -modell.

Ønsker du mer informasjon om våre førstehjelpskurs? Trykk HER.

Har du spørsmål angående helautomatisk hjertestarter, ring oss gjerne på 56 12 37 00 eller send oss en e-post på post@rodekorsforstehjelp.no.

Jørn Thomassen

Fagsjef og anestesisykepleier

Er du i tvil om hvilken hjertestarter som er riktig for deg? Vi har laget en enkel veiledning.

 

Kilder:

1. Valenzuela T.D. et al. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. New England

Journal of Medicine. 2000; 343:1206-1209.

2. Cummins R.O. 1989. From concept to standard-of-care? Review of the clinical experience with automated external

defibrillators. Annals of Emergency Medicine. 18: 1269-75.

3. Hosmansa T, Maquoia I, Vogelsb C, et al. Manikin and simulation

study: Safety of fully automatic external defibrillation

by untrained lay rescuers in the presence of a bystander. Resuscitation. 2008; 77:216-219.

4. Monsieurs KG, Vogels C, Bossaert LL, et al. A study comparing the usability of fully automatic versus semi-automatic

defibrillation by untrained nursing students. Resuscitation. 2005; 64:41–47.

5. Hanefeld C. A first city-wide early defibrillation project in a German city: 5-year results of the Bochum against sudden

Kilde: Resuscitation 118 (2017)140-146)

Forskning viser at ved å bruke en helautomatisk hjertestarter vil man få avgitt støt raskere enn ved en halv-automatisk starter i en reel situasjon. (Kilde: Resuscitation 118 (2017)140-146)

Erfaringer fra resten av verden sier klart at ved riktig opplæring og kursing er det ingen signifikant forskjell i risiko. (Kilde: Resuscitation 118 (2017)140-146)

Forskning sier at det sannsynligvis er større sannsynlighet for overlevelse ved bruk av helautomatisk hjertestarter prehospitalt (utenfor sykehus) administrert av lekfolk.  (Kilde: Resuscitation 118 (2017)140-146)

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5

kr 27 488 inkl mva

Mindray C2 helautomatisk med to språk Nor/Eng

kr 23 113 inkl mva

HeartSine PAD 360 hjertestarter - HELAUTOMATISK

kr 21 238 inkl mva