Hvilken hjertestarter passer for meg - Tips til kjøp - Røde Kors Førstehjelp

Skal du kjøpe hjertestarter, men vet ikke hvor du skal begynne? Bestselgerne våre kommer fra verdens største produsenter av hjertestartere. De er enkle å bruke, av høy kvalitet og redder liv!

Hvert år får mer enn 3000 personer i Norge plutselig hjertestans. Mange flere kunne overlevd med en hjertestarter.

FDA er verdens strengeste kontrollorgan med hyppige kontroller, krav til kontroll på alle serienummer, produksjonsrutiner, underleverandører mm. Vi anbefaler derfor deg først og fremst å velge en FDA-godkjent hjertestarter. FDA står for «Food and Drug Administration» og er det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. 

Videre når du skal velge hjertestarter som passer deg, må du vite hvor den skal oppbevares og hvem den skal være tilgjengelig for. Vi anbefaler alltid jevnlige førstehjelpskurs som inkluderer bruken av hjertestarter. På den måten vil du være bedre forberedt i en kritisk situasjon.

Her ser du hele vårt utvalg av hjertestartere i ulike prisklasser. 

Skal hjertestarteren oppbevares på et mindre kontor, i en butikk, i hjemmet, på hytten eller andre steder man oppholder seg i fritiden anbefaler vi Heartsine PAD350. Dette er Norges mest solgte hjertestarter, og er et supert valg om man har hatt førstehjelpsopplæring allerede. 

Om du skal ha en hjertestarter til et større kontor eller en større arbeidsplass, på offentlige plasser som kjøpesentre, idrettshall eller lignende vil vi anbefale Powerheart G5. Denne har blant annet to språk, flere funksjoner for veiledning og er tilpasset støyende og utfordrende miljøer.  

Er det lenge siden du var på førstehjelpskurs sist? Vi har hjertestarterkurs inkludert førstehjelp.

1. Er det forskjell på hjertestarterne?

Ja, det er det. Hjertestartere har siden de ble portable reddet mange personer med hjertestans. Tidligere var de større og tyngre, mens i dag får du en hjertestarter som veier så lite som 1 kg. Takket være teknologiutviklingen har hjertestartere på samme måte som mobiltelefoner fått flere egenskaper. I tillegg har de også blitt mye rimeligere de siste årene. Velger du å investere i en litt mer avansert hjertestarter, får du flere funksjoner, mer veiledning og en hjertestarter som tåler røffere miljøer. Dette gir igjen høy brukervennlighet og trygget i en kritisk situasjon.

2. Heltautomatisk eller halvautomatisk hjertestarter?

Heartsine PAD350: Halvautomatisk/semiautomatisk

Powerheart G5: Helautomatisk

Hjertestartere analyserer hjerterytmen, og avgjør om det skal avgis et «sjokk» i form av et strømstøt. Styrken på strømstøtet tilpasses hver enkelt pasient. Dette gjøres for å sikre at strømstøtet er mest mulig effektivt. Siden begge hjertestarterne følger de strengeste kravene, vil altså ikke hjertestarterne prøve seg frem. De vil «treffe» med en gang. Dette bestemmes av målinger gjennom elektrodene, og avanserte utregninger som er laget på bakgrunn av forskning.

 Heartsine PAD350 er halvautomatisk. Den analyserer hjerterytmen, for så å anbefale om det skal gis et støt eller ikke. Deretter må førstehjelperen selv trykke på knappen for å gi et støt.

Powerheart G5 er den første helautomatiske hjertestarteren på det norske markedet. Denne hjertestarteren vil analysere hjerterytmen, og om det er anbefalt et støt, vil maskinen gi to tydelige beskjeder om å ta hendene bort fra pasienten, for så levere et støt selv. På den måten unngår man unødvendige forsinkelser mellom hjertestans og støt levert. Dette mener man igjen vil øke sjansen for å overleve hjertestans.


3. Brukervennlighet

Både Heartsine PAD350 og Powerheart G5 er to svært brukervennlige hjertestartere, designet for at det skal være enkelt for hvem som helst å ta dem i bruk.

Heartsine PAD350 har taleveiledning og kun norsk språk tilgjengelig. Hjertestarteren viser med lys hvert steg i prosessen.

Powerheart G5 har både taleveiledning og tekstdisplay. I tillegg har hjertestarteren både norsk og engelsk språk/taleveiledning.


4. Fordeler

Heartsine PAD350: Hjertestarteren med garanti på hele 8 år. Den er en av markedets minste og letteste på kun 1,1 kilo. Bæreveske følger med slik at den enkelt kan tas med i farten. En av markedets mest robuste (se punkt 6). Batteri- og elektroder i samme pakke med minimum 4 års levetid. Den er den rimeligste hjertestarteren å vedlikeholde. 

Powerheart G5: Helautomatisk hjertestarter. 8 års garanti og minimum 4 års batterilevetid. Godt egnet i støyende og utfordrende miljøer. Gir veiledning og tilbakemelding på brystkompresjoner i sanntid for å sikre mest mulig effektiv kompresjonshastighet og dybde på brystet, for best mulig sjanse til å overleve. Det vil si at maskinen gir deg beskjed om å trykke raskere, hardere eller saktere. På den måten kan du optimalisere hjerte-lungeredningen.


5. Selvtest

Heartsine PAD350 tester seg selv en gang i uken. Da tester den at batteriet fungerer som det skal.

Powerheart G5 tester alle sine systemer hver natt kl. 03.03. Denne maskinen sjekker både batteri, at elektrodene er i orden og den interne elektronikken. Det er en vesentlig fordel å vite at hjertestarteren fungerer i en kritisk situasjon. Ved å teste seg selv daglig vil du oppdage feil med en gang. En hjertestarter som ikke virker som den skal, kan heller ikke redde liv.


6. Byggekvalitet

Både Heartsine PAD350 og Powerheart G5 tåler tøffe miljøer med både fukt og støv. Vi velger kun hjertestartere av beste kvalitet, noe som derfor sikrer bedre gummikvalitet, plastkvalitet, batterilevetid, ergonomi/brukervennlighet og bedre kvalitet på komponentene.

Heartsine PAD350 er en av markedets mest robuste med en IP 56.

Powerheart G5 har IP55.

Felles for absolutt alle hjertestartere, er at de er følsomme for kulde. Kulden påvirker levetiden til batteriet og kan ødelegge elektrodene. Skal hjertestarteren oppbevares utendørs, må den derfor oppbevares i et varmeskap om temperaturen er under 5 grader celsius.


7. Vedlikehold

Heartsine PAD350 har både batteri og elektroder i samme «kassett». Fordelen med dette er at du da enkelt kan bytte batteri- og elektrodepakken hvert fjerde år. Elektrodene ligger inne i batteripakken, og ved bruk dras disse ut ved trekke i den grønne gummienden.

Powerheart G5: Elektroder byttes hvert andre år. Du kan enten velge mellom vanlige elektroder eller kompresjonselektroder. Batteri byttes etter fire år. Altså må man annethvert år bytte elektroder, og annethvert år bytte batteri og elektroder. Batteri og elektroder selges hver for seg.


8. Pris

HeartSine PAD 350 hjertestarter - NORSK TALE

kr 13 738 inkl mva

Før: kr 17 488 inkl mva

HeartSine PAD 360 hjertestarter - HELAUTOMATISK

kr 21 238 inkl mva

Helautomatisk hjertestarter Powerheart G5

kr 27 488 inkl mva

 

Her ser du hele vårt utvalg av hjertestartere i ulike prisklasser. 

Ønsker du å leie en hjertestarter istedenfor å kjøpe, kan du lese mer om leie her.