Anonym giver ga 200.000 til hjertestartere

Røde Kors Førstehjelp mottok i fjor 200.000 kroner fra en lokal bedrift i Laguneparken. – Pengene skulle brukes til å plassere ut hjertestartere i Fana og Ytrebygda, forteller Susanne Mathiesen Monsen.

Ivar Nødtvedt har tatt imot to hjertestartere på vegne av grunneierlaget i Hordnesskogen. – Det er en utrolig fin og sjenerøs gave giveren har gitt, og den er med på å gjøre turen tryggere for alle som går på tur her, sier han. Foto: Ståle Melhus

Publisert: 21.05.21

Den lokale bedriften kontaktet Røde Kors Førstehjelp i Sandbrekkevegen i fjor.

– Giveren ønsker å være anonyme, men jeg kan fortelle at gaven er fra en lokal bedrift i Laguneparken, som ønsker å gi noe tilbake til sine handlende kunder. Vi fikk 200.000 kroner som skulle brukes til å utplassere hjertestartere i Fana og Ytrebygda, sier markedsansvarlig Susanne Mathiesen Monsen.

Hittil er det utplassert hjertestartere ved Osbanen på Stend, to i Hordnesskogen, én ved Hjellestad Marina og to på Fana Golfklubb sitt område. I tillegg er det gitt en til Ulriken, men denne er ikke montert ennå.

Hjertestartere tåler kulde dårlig, så derfor er det i tillegg til hjertestarterene også gitt skap som tåler ned mot -25 grader.

– Sjenerøst

Hordnesskogen har fått to hjertestartere. Den ene er plassert ved den vestre inngangen til Hordnesskogen, den andre er hengt opp ved Skinfloren, som er i hjertet av turområdet. I tillegg henger det hjertestarter ved Stavollen idrettsplass, så området skulle nå være godt dekket.

– Vi synes det er en utrolig fin og sjenerøs gave å få. Den er jo ikke primært til oss som grunneiere, men til alle som bruker turveiene her inne. Disse hjertestarterne er jo med på å trygge alle som bruker turområdet. Når det er sagt, får vi håpe at det er en gave det aldri blir bruk for, sier Ivar Nødtvedt, som er grunneier og medlem av veilaget i Hordnesskogen.

Han har ikke tall på hvor mange som bruker turveiene i Hordnesskogen, men det blir stadig flere.

– Vi vet at det er svært mange som går på tur her. Det er lett å komme seg ut her, og turveiene passer for alle, også de som har barnevogn, små barn eller sitter i rullestol. Under koronapandemien har vi sett at stadig flere bruker sine nære turområder, og det er flott. I tillegg har vi jo også fått stolpejakten, som trekker veldig mange ut på tur, sier Nødtvedt.

Mange rammes

Årlig rammes mellom 3000 og 4000 personer av plutselig hjertestans utenfor sykehus.

– Tidlig bruk av hjertestarter kombinert med hjerte- og lungeredning kan forbedre overlevelsesgraden med opp til 74 prosent når støt leveres innen tre minutter etter hjertestans. For hvert minutt som går mellom hjertestans og støt, reduseres sjansen for overlevelse med syv til ti prosent. Det vil altså si at etter 10 til 12 minutter kan håpet for å overleve være ute. I mange tilfeller har man ikke tid å vente på ambulanse, og tidlig innsats de første minuttene er ofte det som minsker skadeomfanget og redder liv. Derfor er tilgangen på hjertestartere så viktig, sier Susanne Mathiesen Monsen.

Holder kurs

Røde Kors Førstehjelp i Sandbrekkevegen holder mange kurs i førstehjelp hvert eneste år.

– Mange arbeidsgivere investerer i førstehjelpskurs blant sine ansatte, og flere får også bruk for kunnskapen utenfor jobben. Årlig avholdes rundt 2000 kurs for mer enn 30.000 deltakerepå landsbasis. I tillegg plasserer vi ut mellom 2000 og 3000 hjertestartere årlig. Jevnlig får vi tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere som har reddet liv med kunnskapen de har fått. Det er viktig å oppfriske førstehjelpskunnskapene minst hvert andre år, slik at man kan gjennomføre førstehjelpen på en god og effektiv måte. Det kan være avgjørende i kritiske situasjoner, forteller Susanne Mathiesen Monsen.

– Farlig å ikke gjøre noe

Hjertestarterne som ble gitt i gave er plassert ut i områder hvor det ferdes mange mennesker, og selv om Susanne Mathiesen Monsen håper folk slipper å bruke dem, er det viktig å benytte dem om situasjoner skulle oppstå.

– Barrieren for å ta i bruk hjertestarteren i en kritisk situasjon senkes om man har gjennomført førstehjelpskurs og opplæring i bruk av hjertestarteren. Det blir enklere å handle raskt og effektivt om man allerede har kunnskapen. Det farligste man kan gjøre, er å ikke gjøre noe, derfor må man bidra så godt man kan ut fra egen kunnskap. Når du slår på disse hjertestarterne, forteller de deg hele tiden hva du skal gjøre, så du kan egentlig ikke gjøre noe feil, sier Monsen.

Skrevet av Ståle Melhus