Gratis frakt i hele Juli! Bruk kode: FRIFRAKT 

 

Førstehjelp ved kramper

Et krampeanfall kan se dramatisk ut. Kroppen er i en tilstand som stresser hjernen. Lær om hva du bør gjøre dersom en akutt situasjon oppstår.

Årsaker

Det er mange årsaker til kramper. En årsak mange fort tenker på er epilepsi. Men lavt blodsukker, oksygenmangel til hjernen og høy feber er eksempler på andre årsaker til kramper. Kramper er i seg selv ingen sykdom, men et symptom på en bakenforliggende årsak. 

Noen krampeanfall har kort varighet, mens andre varer lengre. Den vanligste formen for kramper er generaliserte kraftige rykninger i hele kroppen. Man er ikke våken når man har slike kramper, og man puster heller ikke normalt. Noen ganger kan pasienten få avgang av urin eller avføring. Man kan i noen tilfeller se frådende slim rundt pasientens munn.

Hvis du kjenner pasienten, og vet pasienten har epilepsi, gjør du som du har fått beskjed om fra pasienten. Dette forutsetter at dere kjenner hverandre godt og at vedkommende har fortalt deg detaljert om hva du må gjøre. Når en pasient har kramper skal man uansett ringe 1-1-3 og forholde seg til rådene som blir gitt der. Under et anfall kan det være fare for at pasienten skader seg selv.

Man skal aldri holde pasienten fast under et krampeanfall, men bidra til at pasienten ikke skader seg selv pga de store motoriske bevegelsene som kan oppstå.