Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin vinter!

Vi ønsker deg en fin vinter!

 

Rus

I førstehjelpssituasjoner der rus er, eller kan være, en del av bildet, opplever mange førstehjelpere usikkerhet og kanskje frykt. Mange tenker på gode grunner til å unngå å involvere seg. Ikke bli den som gikk forbi. Bli værende, og gjør så godt du kan, ut i fra situasjonen.

Pass på at du ikke stikker deg på nåler når du gir førstehjelp til rusmisbrukere.

Førstehjelps ved rus


Hvis situasjonen er slik at du ikke ønsker å gå inn i den, men likevel vurderer at det er noen som trenger hjelp, ring 1-1-3, forklar situasjonen og lytt til rådene du får der. Hvis situasjonen er slik at det oppleves greit å gå inn i situasjonen, husk på hva du har lært om egensikkerhet, sikring av skadestedet, varsling og livreddende førstehjelp.

Rus kan både være en direkte årsak, eller en indirekte årsak til førstehjelpsbehovet.
Rus er en direkte årsak når kroppen har fått i seg et omfang av rusmidler som går ut over det personen kan takle og dermed forgifter personen. Både alkohol og narkotiske stoffer kan være direkte årsaker. Overdoser er et eksempel på dette.
Rus er en indirekte årsak når kroppen har fått i seg et omfang av rusmidler som medfører at man skader seg ved at man ikke lengre har kontroll eller kapasitet til å unngå situasjoner som påfører skade. Både alkohol og narkotiske stoffer kan også være indirekte årsaker. Drukning som følge av å ha falt i vannet som følge av å være beruset er et eksempel på dette.

Pasienten er bevisst og responderer

Tenk egensikkerhet og sikring av skadested, inkl ting som er knyttet til rusbruken.
Prøv å forstå hva som har skjedd ved å snakke til pasienten og/eller folk i nærheten som vet noe. Formidle videre til 1-1-3 det du ser og hører. Lytt til råd fra dem om hva du bør gjøre videre.

Pasienten er ikke bevisst, men puster normalt

Tenk egensikkerhet og sikring av skadestedet, inkl sikring i forhold til ting
som er knyttet til rusbruken.
Prøv å forstå hva som har skjedd ved å observere pasienten, gjennomføre pasientundersøkelsen, snakke med folk i nærheten som vet noe, tett observasjon av pusten i 1 minutt, sideleie, ring 1-1-3 og lytt til råd fra dem. Følg med på frie luftveier og forebygg nedkjøling av pasienten.

Pasienten er ikke bevisst og puster ikke normalt

Tenk egensikkerhet og sikring av skadestedet, inkl sikring i forhold til ting som er knyttet til rusbruken. Rop om hjelp, ved behov. Ring 1-1-3 og lytt til råd fra dem.
Start HLR med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger. Om det ikke oppleves naturlig med innblåsinger, fortsett med kontinuerlige brystkompresjoner. Om dere er flere, sørg for at en tar ledelsen, fordel arbeidet, om mulig send noen etter hjertestarter.