Hei, for at du skal se rette priser, velg om du vil se dem med eller uten MVA.

Vi ønsker deg en fin høst!

Vi ønsker deg en fin sommer!

 

Sjokkskade

Sjokk er en tilstand som kan oppstå av forskjellige årsaker dersom man har en skade som påvirker sirkulasjonssystemet. Dersom man får sjokk vil det innebære at sirkulasjonen er så dårlig at cellene i kroppen ikke får tilført nok oksygen. Sjokk kan oppstå både av fysiske og psykiske årsaker.

Årsaken kan f.eks. være at man har en stor blødning hvor man mister for mye blod. Man kan også ha en tilstand i hjertet hvor det ikke klarer å pumpe blodet godt nok rundt, eller man kan ha en blokade i en blodåre som gjør at blodet ikke kommer til dit det skal. Ved alvorlige trafikkulykker kan sjokk oppstå grunnet indre/ ytre blødninger, eller mentale påkjenninger. For å avgjøre om en person har sjokkskade må man ta utgangspunkt i det vi kaller for BLÅS-regelen.

B- Bevissthet
L-luftveier
Å-Åndedrett
S-sirkulasjon

Dette er rekkefølgen man skal prioritere ut i fra uansett hvilken akutt situasjon man skulle komme utfor. Dersom du har sikret livsviktige funksjoner, som frie luftveier og sørget for å legge pasienten i stabilt sideleie, så kan begynne å vurdere sirkulasjonen.

For å vurdere hvor god blodsirkulasjonen til pasienten er kan du se på/ kjenne på huden til vedkommende. Dersom personen er kald, klam og bleik i huden, eller bare en av disse, skal du mistenke at det kan være alvorlig. Det kan da være fare for at pasienten får det som man kaller for sjokk, der blodsirkulasjonen påvirkes. Det er ikke alltid like lett å vurdere hvor vidt om pasienten er i en sjokktilstand eller ikke, men oppfatter du tegn og symptom som beskrevet over, skal man alltid ringe til 113.

For å stabilisere situasjonen frem til ambulansen kommer, kan du ved mistanke om indre blødninger legge pasienten flatt og sørge for å holde vedkommende varm. Er det en ytre blødning, vil det være viktig å stanse blødningen og heve skadestedet over hjertehøyde.

Husk å alltid observere pasienten hele tiden om tilstanden skulle endre seg, frem til ambulanse/ lege er på stedet og kan hjelpe deg videre.